Waterfront Harderwijk


Werkzaamheden

  • Opstellen, bewaken en actualiseren overall-detailplanning

  • In beeld brengen van risico’s in de planning

  • Planologisch / juridisch advies

  • 4D-planning en faseringsfilm

Opdrachtgever: Projectbureau Waterfront
Project: Waterfront Harderwijk
Website
: http://www.waterfrontharderwijk.nl/