Rijkswaterstaat | Waterveiligheidsprojecten Zeeland


Droge voeten is een belangrijk speerpunt voor Rijkswaterstaat in Zeeland. Triode levert een adviseur projectbeheersing om invulling te geven aan het risicomanagement in diverse waterveiligheidsprojecten (o.a. vooroeververdediging Ooster- en Westerschelde).

Project: Risicomanagement voor Waterveiligheidsprojecten Zeeland
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
Websitehttp://www.rijkswaterstaat.nl/