Gemeente Dordrecht | Westelijke Dordtse Oever


Werkzaamheden

  • Een overall planning voor het programma Westelijke Dordtse Oever is opgesteld.

  • Een duidelijke samenhang is geschetst tussen de verschillende deelprojecten, zowel in voorbereiding als in uitvoering, risico’s worden ingeschat en inzichtelijk gemaakt

  • Op bestuurlijk en strategisch niveau wordt de planning gebruikt voor het maken van keuzes en het stellen van prioriteiten

Opdrachtgever: Gemeente Dordrecht
Website: Dordrecht