Gemeente Delft | Woningbouwmonitor


Sturen op woningbouwprogrammering, maar ook het tijdig kunnen inspelen op effecten die woningbouwprojecten veroorzaken, kun je alleen maar doen als je een goed overzicht hebt van alle ontwikkelingen in de stad. Triode heeft ruime ervaring met monitoring van woningbouw en werkt in Delft samen met gemeentelijke beleidsmedewerkers aan een integrale woningbouwmonitor waarbij zowel ontwikkelingen in de vraag- als aanbodzijde van de woningmarkt in beeld worden gebracht. Met deze feitelijke analyse brengen wij trends in beeld die helpen bij het maken van beleidsafwegingen en bestuurlijke keuzes.

Opdrachtgever: Gemeente Delft
Project: Bronbestand en woningbouwmonitor
Website: www.delft.nl