Alliantie Markermeerdijken | Versterking Markemeerdijken


De Alliantie Markermeerdijken versterkt ruim 33 kilometer Markermeerdijken tussen Hoorn en Durgerdam. De dijk wordt versterkt om ruim 1,2 miljoen Noord-Hollanders te beschermen tegen het water. Triode werkt mee aan de projectbeheersing door de uitvoering van het risicomanagement en planningsbeheer.

Opdrachtgever: Alliantie Markermeerdijken

website: http://www.markermeerdijken.nl/