Bajes Kwartier


Op de plek van de voormalige Bijlmerbajes in Amsterdam-Oost wordt een nieuwe woonwijk gerealiseerd, namelijk Bajes Kwartier. Er komen vier verschillende clusters met ieder een eigen identiteit. In het gebied worden circa 1300 woningen gebouwd. Diverse partijen zijn betrokken bij het ambitieuze programma dat gericht is op de realisatie van een energie neutrale wijk.

Triode is gevraagd om het proces en de planning integraal en duidelijk in kaart te brengen. Daarnaast bewaakt Triode de voortgang van het project.

Website: https://www.bajeskwartier.com/

Opdrachtgever: Projectbureau Bajes Kwartier

Bron afbeelding: eigen foto