Capaciteitsramingen

Voor organisaties is het belangrijk om inzicht te hebben op de efficiënte inzet van middelen en de resultaten die dit oplevert. Door informatie te koppelen aan planningen kan Triode hierbij helpen. Triode heeft door de jaren een methode ontwikkeld waarmee we op zowel project, programma als organisatieniveau capaciteitsramingen kunnen maken. Afhankelijk van de specifieke vraag is deze methode verder toe te spitsen op uw behoeften. In een eerste oriënterend gesprek zullen we dan ook gezamenlijk bepalen welke stappen wel of niet benodigd zijn voor het gewenste resultaat.

Wat Triode voor U kan betekenen

Inzicht in werkzaamheden

Voor organisaties die nog niet gewend zijn om projectmatig te werken beginnen wij eerst met het opstellen van processchema’s. In deze schema’s brengen we de belangrijkste stappen en relaties binnen uw proces in kaart en structureren deze in fasen. Vervolgens kijken we naar welke verschillen en overeenkomsten er zijn tussen de diverse projecten in uw organisatie om deze in categorieën in te delen.

Projectplanningen

Door projecten te categoriseren is het mogelijk om planningen met gestandaardiseerde taken en doorlooptijden op te stellen. Deze standaard planningen gebruiken wij vervolgens om een overall planning voor uw organisatie te maken.

Urennormering

Door het begeleiden van interactieve sessies helpen we u inzicht te krijgen in de benodigde uren per taak en per fase van een project. Deze informatie verwerken wij en koppelen we aan de planning.

Output

Uiteindelijk helpen we u deze informatie in te zetten voor het sturen van uw projecten. Desgevraagd maken we een analyse van de capaciteitsbehoefte versus de beschikbare capaciteit en kunnen we inzichtelijk maken wat dit betekent voor de haalbaarheid van de planning. Op basis van deze analyse is het mogelijk om gefundeerde keuzes te maken over fasering en/of inhuur van personeel. Ook is het mogelijk om een systeem over te dragen, die u vervolgens zelf in de loop der jaren kunt bijwerken. Ondersteund door ons cursus aanbod kunnen wij helpen om het werken met planningen binnen uw organisatie te implementeren.

Vragen?

Heeft u nog vragen over capaciteitsramingen of bent u benieuwd naar de mogelijkheden bij uw project/organiosatie, neem dan contact met op met Guido du Bois, coördinator Capaciteitsramingen bij Triode en klik op de foto!