CEC Luchthaven Amsterdam | Planning- en procesadvies


Onze adviseurs zijn betrokken bij de optimalisatie van processen in de projectketen van Asset Management, PLuS & CEC. In een dynamische omgeving zoals die van een luchthaven is het belangrijk dat de processen van externe en interne stakeholders in lijn staan met elkaar. Om de projecten goed te kunnen beheersen is het daarnaast van belang dat de raakvlakken tussen projecten zo vroeg mogelijk in beeld zijn. Zo adviseren wij voornamelijk in de planvormingsfase over de projecten voor zowel landzijdige projecten als arside projecten. Samen met de Asset Planners zetten we de projecten vast op het Tactisch plan. Dit alles met inachtneming van het gehele portfolio aan projecten en de interne en externe afspraken.

Opdrachtgever: Cost Expertise Center Schiphol 

Afbeelding: Beeldbank Schiphol