Gemeente Amsterdam | Duurzaamheid in Sloterdijk-West


De gemeente Amsterdam zet hoog in op duurzaamheid, zo ook in Sloterdijk West. Zo wordt er bijvoorbeeld vol ingezet op de ontwikkeling van een circulair cluster. Hier moet in samenspraak met de haven een nieuwe verzameling aan bedrijven komen die volledig circulair ontwikkeld zijn en een circulair bedrijfsproces hebben. Daarnaast zijn de richtlijnen voor kaveluitgifte aangescherpt zodat ook de kleinere  bedrijven en kantoren verplicht zijn duurzame maatregelen op te nemen in hun ontwerp.

Opdrachtgever: PMB / Gemeente Amsterdam

Bron afbeelding: https://www.quarter-podium.nl/location