Gemeente Amsterdam | Centrumgebied Amsterdam Noord


Voor de ontwikkeling van het Centrumgebied Amsterdam Noord helpt Triode mee aan de plannings- en structureringsopgave van de verschillende deelgebieden. Dit gebied wordt de komende jaren getransformeerd naar een nieuw stedelijk centrum met circa 6.000 woningen en voorzieningen.

website: https://www.amsterdam.nl/projecten/centrumgebied/#

afbeelding: gemeente Amsterdam