Havenschap Moerdijk & HeBeMa | Logistiek Park Moerdijk


Triode levert planningadvies op maat voor het project Logistiek Park Moerdijk (LPM) met behulp van een relatieschema; een detaillistische projectplanning en een planning op hoofdlijnen. De werkwijze is regisserend van aard waardoor de adviseur een sparringpartner is voor de projectleider(s). Het project betreft de ontwikkeling van het LPM-zelf, gelegen in de oksel van de A16 en A17. Tevens betreft het de realisatie van de daar direct aan gerelateerde infrastructurele- en natuurmaatregelen: interne baan over de A17, verbreding kunstwerk over de A16 en de aanleg van natuurcompensatie onder Appelzak. Naar verwachting wordt begin februari 2016 het PIP onherroepelijk waarna er geen juridische belemmeringen meer zijn om te starten met de realisatie van het LPM.

Project: Logistiek Park Moerdijk
Opdrachtgever: Havenschap Moerdijk & HeBeMa
Website: www.portofmoerdijk.nl

Foto: Studio Marco Vermeulen