Gemeente Leiden | Parkeergarages


In het centrum van gemeente Leiden worden twee hyper moderne parkeergarages gebouwd. Voor de opdrachtgever beheersen we op de aspecten risico en planning het DBM contract met de aannemer.

Werkzaamheden

  • In beeld brengen van het integrale planproces op hoofdlijnen

  • Opstellen risicodossier

  • Opstellen planningsrapportage

Opdrachtgever: Projectmanagement bureau Leiden
Opdracht: Planningsbijdrage ondergrondse parkeervoorzieningen Leiden
Website: www.leiden.nl