Rijkswaterstaat | Onderhoud A-wegen Zuid-Nederland


Rijkswaterstaat is continu bezig met het onderhouden en verbeteren van onze rijkswegen, in nauwe samenwerking met de markt wordt dit onderhoud uitgevoerd via vaste prestatiecontracten, variabele onderhoudscontracten en groot variabel onderhoud. Ook landelijke programma’s zoals een snelheidsverhoging vinden veelal zijn weg naar deze contracten. Als planningsadviseur creëer je overzicht in een veelheid van projectenplanningen, bewaak je de voortgang van de contractvoorbereiding van het groot onderhoud, voer je risicoanalyses uit op de planning en draag je bij aan een meer integrale werkwijze in projectbeheersing van het gehele cluster. 

Opdrachtgever: Programma, Projecten & Onderhoud (PPO) Rijkswaterstaat A-wegen Zuid-Nederland

Website: https://www.rijkswaterstaat.nl/over-ons/onze-organisatie/organisatiestructuur/programmas-projecten-en-onderhoud/index.aspx

Afbeelding: Rijkswaterstaat