Menu

Diensten

Benieuwd met welke projecten wij ons dagelijks bezighouden?

Verbreding A27 Houten - Hooipolder | Rijkswaterstaat GPO

A27 Houten – Hooipolder is één van de grootste infrastructuurprojecten in Nederland.

Bastijn Kocks, Zeger van Helden & Aimee van Ham

Neem contact op met Bastijn, Zeger of Aimee

A27 Houten – Hooipolder is één van de grootste infrastructuurprojecten in Nederland. Er wordt gewerkt aan onder andere de bouw van nieuwe bruggen over de Maas, de Merwede en de Lek. Daarnaast wordt de verbreding over de gehele lengte van het tracé opgepakt.

Lees meer

A27 Houten – Hooipolder is één van de grootste infrastructuurprojecten in Nederland. Er wordt gewerkt aan onder andere de bouw van nieuwe bruggen over de Maas, de Merwede en de Lek. Daarnaast wordt de verbreding over de gehele lengte van het tracé opgepakt.

Triode levert een bijdrage door complexe processen te visualiseren, het leveren van heldere sturingsinformatie en door planning- en risicomanagement integraal op te pakken. De kracht van onze aanpak is dat we voorbij bestaande kaders kijken en nieuwe producten ontwikkelen die het project verder helpen. De werkzaamheden zijn opgedeeld in een tweetal contracten die beide volgens een innovatieve ‘tweefasen-aanpak’ op de markt gezet worden.

Lees minder

Integrale Planning | Asset Management (ASM)

Verbinden, transparant zijn, aandacht voor de behoefte binnen de organisatie en meedenken over verbetering, alsmede het visualiseren van complexe processen stond centraal.

Yvette Lanting

Neem contact op met Yvette

Verbinden, transparant zijn, aandacht voor de behoefte binnen de organisatie en meedenken over verbetering, alsmede het visualiseren van complexe processen stond centraal. Hierdoor moesten collega’s en afdelingen binnen Schiphol Group verbinden.

Lees meer

Verbinden, transparant zijn, aandacht voor de behoefte binnen de organisatie en meedenken over verbetering, alsmede het visualiseren van complexe processen stond centraal. Hierdoor moesten collega’s en afdelingen binnen Schiphol Group verbinden.

Vanuit Asset Management, het Center of Excellence, en Projectbureau Luchthaven Schiphol is Triode gevraagd een bijdrage te leveren aan het opzetten van een integrale planning binnen ASM/PLuS. Met succes. Het proces is gestructureerd geworden én de juiste planningstools zijn opgezet. Hierdoor ontstond er een betere samenwerking tussen de afdelingen en kon er meer en vooral beter gestuurd worden op tijd bij binnen Schiphol projecten.

“Shardé is een waardevolle aanvulling op je (project)team. Naast dat ze een fijne collega is om mee samen te werken, werkt ze gestructureerd en blijft ze kritisch op haar eigen werk en dat van een ander. Shardé vraagt goed door om tot de kern van een vraagstuk te komen en om een doel te bereiken durft ze ook buiten de gangbare kaders te denken. Dit allemaal zonder het doel uit het oog te verliezen. Hoofd- en bijzaak weet ze daarin goed te scheiden.”

Integrale Planning | Asset Management (ASM)

Lees minder

Woningbouw en voorzieningen Bijlmer | Gemeente Amsterdam

De vernieuwingen van de Amsterdamse buurt de Bijlmer zijn in volle gang.

Matthieu van der Stelt

Neem contact op met Matthieu

De vernieuwingen van de Amsterdamse buurt de Bijlmer zijn in volle gang. Gezien de grote druk op de Amsterdamse woningmarkt wordt binnen deze operatie gewerkt aan de uitbreiding van diverse bouwplannen.

Lees meer

De vernieuwingen van de Amsterdamse buurt de Bijlmer zijn in volle gang. Gezien de grote druk op de Amsterdamse woningmarkt wordt binnen deze operatie gewerkt aan de uitbreiding van diverse bouwplannen.

Triode adviseert met behulp van diverse planningsproducten over een scala aan grote- en kleinere stadsvernieuwing- en woningbouwprojecten. Gezien de grote druk op de Amsterdamse woningmarkt ligt de uitdaging voor Triode bij het zoeken naar versnellingsmogelijkheden.

Bronvermelding foto: ANP

Lees minder

Stationsomgeving Hoek van Holland Haven en voorzieningen | Gemeente Rotterdam

Triode is al sinds 2016 betrokken bij het project Metro aan Zee.

Amanda Timp

Neem contact op met Amanda

Vanuit het projectmanagement bureau van de Gemeente Rotterdam is Triode al sinds 2016 betrokken bij het project Metro aan Zee. Dit is een project voor de spoorverlenging van de Hoekse Lijn.

Lees meer

Vanuit het projectmanagement bureau van de Gemeente Rotterdam is Triode al sinds 2016 betrokken bij het project Metro aan Zee. Dit is een project voor de spoorverlenging van de Hoekse Lijn.

Triode is er voor het inplannen van alle benodigde RO-procedures en alle werkzaamheden die er rondom het spoort moeten gebeuren. Stationsomgeving Hoek van Holland Haven is meer dan een metrohalte geworden. Het is nu een voorplein van de ferrydienst voor personenvervoer van de StenaLine en voor het streekvervoer zijn hier haltes en aanmeerplaatsen gecreëerd.

“Amanda heeft vanaf de ontwerp tot en met de uitvoeringsfase het project ondersteund met het opzetten en bewaken van de planning en de risico-analyse. Dit faciliteerde in belangrijke mate een goede interne afstemming, afstemming met de stakeholders en vele projecten in de direct omgeving. Bedankt voor je inzet Amanda.”

Stationsomgeving Hoek van Holland Haven en voorzieningen | Gemeente Rotterdam

Lees minder

Renovatie Koopvaardersschutsluis | Provincie Noord-Holland

De Koopvaardersschutsluis (KVSS) in Den Helder moet worden gerenoveerd omdat de stalen damwanden worden aangetast door bacteriën.

Rick Oostendorp

Neem contact op met Rick

De Koopvaardersschutsluis (KVSS) in Den Helder moet worden gerenoveerd omdat de stalen damwanden worden aangetast door bacteriën. Hierdoor wordt de sluis voor circa 9 maanden afgesloten voor scheepsvaartverkeer en omvaarroutes moeten worden ingezet.

Lees meer

De Koopvaardersschutsluis (KVSS) in Den Helder moet worden gerenoveerd omdat de stalen damwanden worden aangetast door bacteriën. Hierdoor wordt de sluis voor circa 9 maanden afgesloten voor scheepsvaartverkeer en omvaarroutes moeten worden ingezet.

Binnen dit project is Triode verantwoordelijk voor het risico- en planningsmanagement. Door het voeren van challenge-gesprekken en het begeleiden van risicosessies worden top-risico’s onder de aandacht gebracht, risicobewustzijn gecreëerd en beheersmaatregelen opgesteld. Door de risico’s te koppelen aan de planning worden strategische keuzes inzichtelijk gemaakt. Hierdoor wordt het projectteam voorzien van de meest actuele en realistische sturingsinformatie. Na renovatie kan de KVSS weer voor de komende 70 jaar mee.

Lees minder

Snorfiets naar de rijbaan | Gemeente Amsterdam

Per 8 april 2019 verplaatsten snorfietsers binnen de ring A10 Amsterdam naar de rijbaan, met daarbij een helmplicht.

Sylvester van der Horst

Neem contact op met Sylvester

Per 8 april 2019 verplaatsten snorfietsers binnen de ring A10 Amsterdam naar de rijbaan, met daarbij een helmplicht. Uitdagend aan dit project was pionieren: dit project was nog nooit eerder uitgevoerd.

Lees meer

Per 8 april 2019 verplaatsten snorfietsers binnen de ring A10 Amsterdam naar de rijbaan, met daarbij een helmplicht. Uitdagend aan dit project was pionieren: dit project was nog nooit eerder uitgevoerd.

Triode is sinds eind 2016 tot de uitvoering nauw betrokken geweest bij de aanpak en aansturing van dit project. Door te werken met diverse planningsproducten en -adviezen is de samenhang tussen de projectonderdelen bewaakt en grip gehouden op de voortgang.

Lees minder

Gebiedsontwikkeling City en Stationsomgeving Nieuwegein | Gemeente Nieuwegein & Provincie Utrecht

Gemeente Nieuwegein werkt aan een duurzame en aantrekkelijke binnenstad.

Bastijn Kocks

Neem contact op met Bastijn

Gemeente Nieuwegein werkt aan een duurzame en aantrekkelijke binnenstad met zo’n 2000 nieuwe woningen en meer ruimte voor groen. Een belangrijk onderdeel is het creëren van een modern OV-knooppunt.

Lees meer

Gemeente Nieuwegein werkt aan een duurzame en aantrekkelijke binnenstad met zo’n 2000 nieuwe woningen en meer ruimte voor groen. Een belangrijk onderdeel is het creëren van een modern OV-knooppunt.

Gemeente Nieuwegein en Provincie Utrecht verleggen daarvoor in samenwerking de trambaan en zijn perrons, en bouwen een geheel nieuw busstation. Met zoveel ontwikkelingen binnen één compact gebied is het een uitdaging om de plannen te realiseren zonder elkaar in de weg te zitten, de bereikbaarheid en veiligheid te garanderen. Triode draagt hieraan bij door een integrale planning en faseringskaarten bij te houden.

Lees minder

Overhoeks | Gemeente Amsterdam

Op het voormalige Shell-terrein aan de noordoever van het IJ realiseert de gemeente Amsterdam de stedelijke wijk Overhoeks.

Guido du Bois

Neem contact op met Guido

Op het voormalige Shell-terrein aan de noordoever van het IJ realiseert de gemeente Amsterdam de stedelijke wijk Overhoeks, met woning, werken en vele voorzieningen. Deze nieuwe wijk maakt onderdeel uit van het centrum van de stad.

Lees meer

Op het voormalige Shell-terrein aan de noordoever van het IJ realiseert de gemeente Amsterdam de stedelijke wijk Overhoeks, met woning, werken en vele voorzieningen. Deze nieuwe wijk maakt onderdeel uit van het centrum van de stad.

Triode ondersteunt de gemeente met het beheersbaar houden van de hoeveelheid aan bouwactiviteiten in het gebied. Dit doen wij door het bijhouden van de hoofdlijnenplanning en daaraan gekoppeld zijn faseringskaarten ontwikkeld waardoor ook inzichtelijk wordt wat de planning ruimtelijk betekent. Op basis van deze kaarten maken wij vervolgens een bereikbaarheidsstudie waardoor de gevolgen van de bouwactiviteiten op de bereikbaarheid van het gebied duidelijk worden.

Lees minder

Optimalisatie OAIS | Gemeente Amsterdam

In 2016 heeft B&W het Uitvoeringsplan Afval vastgesteld met daarin het doel voor 2020 65% van het afval in de stad te scheiden.

Guido du Bois

Neem contact op met Guido

In 2016 heeft B&W het Uitvoeringsplan Afval vastgesteld met daarin het doel voor 2020 65% van het afval in de stad te scheiden. Op basis van dit plan zijn ondergrondse afvalinzamelingsystemen voorgesteld en worden deze in de gehele stad geplaatst of vervangen.

Lees meer

In 2016 heeft B&W het Uitvoeringsplan Afval vastgesteld met daarin het doel voor 2020 65% van het afval in de stad te scheiden. Op basis van dit plan zijn ondergrondse afvalinzamelingsystemen voorgesteld en worden deze in de gehele stad geplaatst of vervangen.

Om grip te houden op deze omvangrijke operatie ondersteunt Triode de projectorganisatie door het ontwikkelen en bijwerken van de kwartaalrapportage. In deze rapportage wordt de voortgang bijgehouden van planning, financiën, risico’s, aantal geplaatste containers en personele capaciteitsbehoefte. Hiertoe worden naast de reguliere planningsgesprekken regelmatig planning- en risicosessies georganiseerd om een helder gezamenlijk beeld van de voortgang en eventueel benodigde interventies te houden.

Lees minder