Menu

Diensten

Optimalisatie OAIS | Gemeente Amsterdam

In 2016 heeft B&W het Uitvoeringsplan Afval vastgesteld met daarin het doel voor 2020 65% van het afval in de stad te scheiden.

Guido du Bois

Neem contact op met Guido

In 2016 heeft B&W het Uitvoeringsplan Afval vastgesteld met daarin het doel voor 2020 65% van het afval in de stad te scheiden. Op basis van dit plan zijn ondergrondse afvalinzamelingsystemen voorgesteld en worden deze in de gehele stad geplaatst of vervangen.

Lees meer

In 2016 heeft B&W het Uitvoeringsplan Afval vastgesteld met daarin het doel voor 2020 65% van het afval in de stad te scheiden. Op basis van dit plan zijn ondergrondse afvalinzamelingsystemen voorgesteld en worden deze in de gehele stad geplaatst of vervangen.

Om grip te houden op deze omvangrijke operatie ondersteunt Triode de projectorganisatie door het ontwikkelen en bijwerken van de kwartaalrapportage. In deze rapportage wordt de voortgang bijgehouden van planning, financiën, risico’s, aantal geplaatste containers en personele capaciteitsbehoefte. Hiertoe worden naast de reguliere planningsgesprekken regelmatig planning- en risicosessies georganiseerd om een helder gezamenlijk beeld van de voortgang en eventueel benodigde interventies te houden.

Lees minder

Herinrichting Noorderpark | Gemeente Amsterdam

Het Noorderpark wordt heringericht en gereedgemaakt voor intensiever gebruik voor Amsterdammers, woonachtig in Noord.

Darren Rijsdijk

Neem contact op met Darren

Het Noorderpark wordt heringericht en gereedgemaakt voor intensiever gebruik voor Amsterdammers, woonachtig in Noord. In het Noorderpark ligt er een interessante opgave, onder andere omdat werken in een park erg weersafhankelijk is.

Lees meer

Het Noorderpark wordt heringericht en gereedgemaakt voor intensiever gebruik voor Amsterdammers, woonachtig in Noord. In het Noorderpark ligt er een interessante opgave, onder andere omdat werken in een park erg weersafhankelijk is.

De belangrijkste eerste opgave bij de herstart van het project was het opstellen van een integrale planning waarin zowel financiën, het bestuurlijke proces en de verscheidene deelprojecten overzichtelijk op een rij moesten worden gezet. Omdat we weersafhankelijk zijn ligt de uitdaging bij een dynamische projectplanning. Het is enorm uitdagend om de veranderende omstandigheden continu in een planning te verankeren. Dit doen we door elke twee weken, in samenwerking met het projectteam, een planning-sessie te organiseren en bij de belangrijkste risico’s stil te staan.

Lees minder

Oranje Loper | Gemeente Amsterdam

In hartje Amsterdam wordt gewerkt aan programma Oranje Loper, waarbij er meer ruimte wordt gecreëerd voor voetgangers, fietsers, de tram en groen.

Barend Boerma

Neem contact op met Barend

In hartje Amsterdam, van Koninklijk Paleis Amsterdam tot Mercatorplein, wordt gewerkt aan programma Oranje Loper, waarbij er meer ruimte wordt gecreëerd voor voetgangers, fietsers, de tram en groen.

Lees meer

In hartje Amsterdam, van Koninklijk Paleis Amsterdam tot Mercatorplein, wordt gewerkt aan programma Oranje Loper, waarbij er meer ruimte wordt gecreëerd voor voetgangers, fietsers, de tram en groen.

Triode levert integraal planningsadvies op deelproject- en programmaniveau, gefocust op het opstellen én bewaken van de planning, uitwerken van scenario’s en zicht te houden op de integraliteit. De uitdaging ligt bij de complexe binnenstedelijke opgave van Amsterdam centrum, die Triode zeker niet uit de weg gaat.

Lees minder
Zuidas

Gebiedsontwikkeling Zuidas | Gemeente Amsterdam

Wie aan Zuidas denkt, denkt vaak aan de grote (inter)nationale bedrijven die er gehuisvest zijn.

Oscar Hulleman

Neem contact op met Oscar

Wie aan Zuidas denkt, denkt vaak aan de grote (inter)nationale bedrijven die er gehuisvest zijn. We blijven inzetten op een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven maar we doen meer dan dat. De komende jaren ontwikkelen we de Zuidas tot een gemengde stadswijk.

Lees meer

Wie aan Zuidas denkt, denkt vaak aan de grote (inter)nationale bedrijven die er gehuisvest zijn. We blijven inzetten op een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven maar we doen meer dan dat. De komende jaren ontwikkelen we de Zuidas tot een gemengde stadswijk. In het projectgebied Ravel realiseren we bijvoorbeeld 1350 woningen, waarvan 40% uit sociale huur bestaat, 40% uit middeldure huur en 20% koopwoningen. Daarnaast maken we ruimte voor kantoren, commerciële en maatschappelijke voorzieningen, een school, een voetbalclub en horecagelegenheden. Hiermee wordt Ravel een autoluwe, groene omgeving waar verblijven, ontmoeten, bewegen en spelen centraal staan. Voor meer informatie over de hele gebiedsontwikkeling raadpleeg ook de website van de Zuidas.

Triode ondersteunt het gemeentelijk projectteam op het gebied van planning en risicomanagement. Dit doen wij onder meer middels het organiseren van teamsessies, het maken van overzichtskaarten en het borgen van afspraken en voortgang in uitgangspuntennotities.

Bronvermelding foto: Fotografie Marjolein Loppies – Markus BV.

Lees minder

30km/u in de stad | Gemeente Amsterdam

Amsterdam wil in grote delen van de stad de maximumsnelheid terugbrengen naar 30km/u. Op zogenaamde erftoegangswegen, veelal gelegen in woonbuurten, is deze snelheid al de norm.

Sylvester

Neem contact op met Sylvester

Amsterdam wil in grote delen van de stad de maximumsnelheid terugbrengen naar 30km/u. Op zogenaamde erftoegangswegen, veelal gelegen in woonbuurten, is deze snelheid al de norm.

Lees meer

Amsterdam wil in grote delen van de stad de maximumsnelheid terugbrengen naar 30km/u. Op zogenaamde erftoegangswegen, veelal gelegen in woonbuurten, is deze snelheid al de norm. De stap die nu gezet gaat worden betreft echter de doorgaande wegen. Dit zijn de zogenaamde gebiedsontsluitingswegen zoals de Kinkerstraat, De Lairessestraat en de Ceintuurbaan. De verwachting is dat er na de invoering een duidelijke afname van het aantal ernstige verkeersslachtoffers en een reductie van het verkeerslawaai zal zijn.

Het gaat om behoorlijk veel straten, wat dit project impactvol en tegelijkertijd complex maakt. Bijna iedereen die zich door Amsterdam beweegt, krijgt met dit project te maken. Denk bijvoorbeeld aan bussen, taxi’s en de nood- en hulpdiensten.

Sinds medio 2021 voorziet Triode dit project van zowel plannings- als risicomanagement

Lees minder