Gemeente Amsterdam | Oranje Loper: vernieuwing straten en 9 bruggen


Het programma de Oranje Loper bestaat uit het vernieuwen van de Nieuwezijds Voorburgwal en de straten en 9 vaste bruggen van Raadhuisstraat tot Mercatorplein. De gemeente wil meer ruimte voor voetgangers, fietsers, groen, de tram en minder ruimte voor auto’s. Middels de programmatische aanpak creëren we een samenhangende inrichting en willen we overlast voor de omgeving en verkeer beperken. Triode levert integraal planningsadvies voor deze complexe opgave op deelproject- en programmaniveau.

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau (IB), Programma Oranje Loper

Bron afbeelding: Programma Oranje Loper met eigen bewerking