Gemeente Leiden | Parkeergarage Garenmarkt


In het centrum van gemeente Leiden wordt er een tweede, hypermoderne parkeergarage gebouwd. Voor de opdrachtgever beheersen we, voor de garage en het bijbehorende maaiveld, op de aspecten risico en planning het DBM contract met de aannemer.

Vanuit Triode leveren we een planningsbijdrage door middel van het in beeld brengen van het integrale planproces op hoofdlijnen, het opstellen van risicodossiers, het verzorgen van gezamenlijke planning- en risicosessies in samenwerking met de aannemer en het maken van planning- en risicorapportages.

Opdrachtgever: Projectbureau Leiden / Gemeente Leiden

Website: www.leiden.nl

Afbeelding: Buro JP