Planning en Capaciteitsraming | Gemeente Diemen


Triode is gevraagd een instrument te ontwikkelen voor het inzichtelijk maken van de planning en benodigde personele capaciteit voor de ruimtelijke projecten in de gemeente Diemen. Met dit instrument kunnen de projecten beter beheerst worden op planning en kunnen ontwikkelingen in de capaciteitsvraag tijdig gesignaleerd worden.

Website: www.diemen.nl

Afbeelding: eigen foto