Planning- en Risicomanagement voor de gemeente Utrecht


Binnen de gemeente Utrecht werken wij aan diverse ruimtelijke opgaven. Zo zijn wij betrokken bij het behoud en herstel van het eeuwenoude wervengebied in het centrum van Utrecht. Om de unieke werven en kelders in dit gebied te behouden, werken wij aan een programmaplanning om het proces en het onderhoud in goede banen te leiden. De vele raakvlakken en stakeholders in het centrum van de stad, maken het een interessante en complexe opgave. Triode maakt dit beheersbaar door te sturen op de planning. Daarnaast houden wij ons ook bezig met mobiliteit. Het verplaatsen van de snorfiets naar de rijbaan en verleggen van de trambaan zijn enkele voorbeelden van projecten waar wij planningen- en risicodossiers voor opstellen en bijhouden. Ook werken wij aan faseringsplannen voor de nieuwe en duurzame woonwijk, de Merwedekanaalzone. Tot slot, werken wij samen met de planningsafdeling van het projectmanagementbureau Utrecht aan het versterken van de afdeling en uitbreiden van de werkzaamheden naar risicomanagement en projectbeheersing.

 

Opdrachtgever: Projectmanagementbureau Gemeente Utrecht