Gemeente Amsterdam | Sluisbuurt


De gemeente Amsterdam werkt aan de ontwikkeling van de Sluisbuurt, een hoogstedelijk woon-werkgebied op het Zeeburgereiland. In de Sluisbuurt worden 5500 woningen ontwikkeld. Gezien de grote druk op de Amsterdamse woningmarkt is de Sluisbuurt aangemerkt als versnellingslocatie.

Triode adviseert over strategische besluitvorming, ruimtelijke procedures en bouwfasering. Met behulp van diverse planningsproducten wordt proactief gestuurd op het integrale planproces van gebiedsontwikkeling Sluisbuurt.

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam, Grond & Ontwikkeling (inhuur via PMB)

Website: https://www.amsterdam.nl/projecten/sluisbuurt/

Illustratie: © Gemeente Amsterdam