Gemeente Amsterdam | Woningbouw en voorzieningen Bijlmer


De vernieuwing van de Amsterdamse Bijlmer is nog in volle gang. Triode adviseert met behulp van diverse planningsproducten over een scala aan grote- en kleinere stadsvernieuwing- en woningbouwprojecten. Te denken valt hierbij aan woningbouw aan de flanken van het Nelson Mandelapark, diverse bouwplannen in de K-buurt, E-buurt en de geplande nieuwbouw aan het Anton de Komplein. Gezien de grote druk op de Amsterdamse woningmarkt wordt hierbij tevens gezocht naar versnellingsmogelijkheden.

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam, Grond & Ontwikkeling (inhuur via PMB)

Bouwplannen K-buurt

Website: https://www.amsterdam.nl/projecten/kraaiennest/

Wonen rondom Anton de Komplein

Website: https://www.amsterdam.nl/projecten/anton-komplein/

Woningbouw en voorzieningen E-buurt Oost

Website: https://www.amsterdam.nl/projecten/e-buurt-oost/

Illustratie: ©ANP