Gemeente Leiden | Herinrichting Centrumroute


In het centrum van de gemeente Leiden wordt een belangrijke verkeersader heringericht. Het doel van de herinrichting is om de leefbaarheid en kwaliteit van de openbare ruimte te vergroten en de route geschikt te maken voor hoogwaardig busvervoer (R-net bussen). Voor de opdrachtgever beheersen we de aspecten planning en risico voor alle tracédelen van deze route.

Vanuit Triode leveren we een planningsbijdrage door middel van het in beeld brengen van het integrale planproces op hoofdlijnen, het opstellen en actualiseren van detailplanningen van de tracédelen, en het opstellen van risicodossiers middels risicosessies.

Opdrachtgever: Projectbureau Leiden

Website: www.leiden.nl

Afbeelding: Projectbureau Leiden