Projectplanning

Triode maakt complexe projecten beheersbaar. Onze specialisatie is het opstellen van detail- en overallplanningen voor projecten in gebiedsontwikkeling en infrastructuur, echter zijn wij vanwege onze ruime ervaring in projectstructurering ook inzetbaar op andere vlakken en domeinen.

De enthousiaste, vindingrijke en betrokken planningsadviseurs van Triode geven op frisse en vernieuwende wijze hoogwaardig advies aan klanten. Triode maakt kritische paden duidelijk, sturingsmogelijkheden begrijpelijk en opleverdata richting de bestuursorganen inzichtelijk en dit binnen het door u gewenste planningsysteem (MS-Project, Primavera, Visio, Excel).

Afhankelijk van de wensen en doelstellingen van de opdrachtgever zetten wij de planning ook om in visualisaties. De planning fungeert daarmee als gids in het projectteamoverleg.

Wat Triode voor U kan betekenen

Inhuur projectplanner

U kunt een adviseur van Triode inhuren voor het opzetten van de projectplanning en het bewaken en borgen van de voortgang van een project. Hiernaast geven we advies over juridisch-planologische procedures en versnellingsmogelijkheden in de planning. Onze planningsadviseurs hebben ervaring bij grote infrastructurele projecten en gebiedsontwikkelingen alsmede kleinschalige uitbreidingslocaties en herontwikkelingen.

Diverse Projectplanningen

Een gedegen projectplanning geeft overzicht en structuur aan de uit te voeren werkzaamheden. Wij stellen integrale projectplanningen op met aandacht voor de relaties tussen werkzaamheden. Daarnaast maken wij ook specifieke planningen, zoals een raakvlakkenplanning, een programmaplanning, een scenarioplanning, een bestuurlijke planning of een dynamische planning die geschikt is voor het uitvoeren van een probabilistische analyse.

Planningsessies

Triode creëert structuur en overzicht in projecten. Dit doen wij onder andere door het organiseren van planningssessies. Tijdens een planningssessie maken wij samen met een projectteam een verdiepingsslag op zowel programma- als deelprojectniveau. Tijdens een planningssessie brengen we met elkaar processen in kaart en plaatsen we deze in de tijd. Het resultaat: een gedragen planning waarin de onderlinge afhankelijkheden, verwachtingen binnen het team én doorlooptijden duidelijk zijn.

4D Planning

Ons bureau heeft de kennis en de instrumenten in huis om zowel kaartmateriaal als 3d-beelden te koppelen aan de tijd, oftewel 4D. Dit biedt met name bij complexe projecten ondersteuning bij het analyseren en optimaliseren van de uitvoeringsplanning en de fasering. Een 4D-planning maakt een complexe projectplanning voor iedereen duidelijk; zowel voor bestuurders als voor burgers. 

.

Procedureel Advies

Door onze jarenlange ervaring en ons uitgebreide opdrachtenpakket hebben wij veel praktische kennis verkregen van alle uiteenlopende procedures die essentieel zijn bij ruimtelijke opgaven. Ook volgen wij de ontwikkelingen ten aanzien van de stelselherziening Omgevingswet nauwlettend en zijn we bekend met alle mogelijke procedures uit het aanbestedingsrecht.

Capaciteitsraming

Wij kunnen de capaciteitsbehoefte voor uw (project)organisatie in beeld brengen. Dit doen wij  op basis van de benodigde werkzaamheden per product, uitgezet in de tijd.  Zo wordt duidelijk wanneer er overschotten of tekorten in de bezetting ontstaan. Op vergelijkbare wijze hebben wij voor diverse opdrachtgevers de beschikbare capaciteit van ontsluitingswegen, fietsenstallingen, treinperrons, parkeerplekken en collegezalen door de tijd heen in beeld gebracht. Door middel van kaarten en grafieken brengen wij knelpunten in beeld en adviseren wij over het faseren van werkzaamheden.

Vragen?

Heeft u vragen over hoe wij het beste kunnen helpen om

planningen in beeld te brengen en te beheersen?

‘Neem dan contact met op met Oscar Hulleman, coördinator Projectplanning

bij Triode, en klik op de foto.’