Projectplanning

Triode is gespecialiseerd in het opstellen en bijhouden van projectplanningen van ruimtelijke projecten. Afhankelijk van de wensen en doelstellingen van de opdrachtgever, maken we een projectplanning op maat, in verschillende verschijningsvormen ’en opgemaakt in diverse planningsystemen (MS-Project, Primavera, Visio, Excel). Triode combineert inhoudelijke kennis over alle aspecten van gebiedsontwikkeling met een ruime ervaring in projectstructurering.

We denken met u mee en geven bij de planningen advies over bijvoorbeeld versnellingsmogelijkheden, belangrijke mijlpalen, essentiële afhankelijkheden, (plannings-)risico’s en de mogelijke oplossingsrichtingen.

Lees meer over onze aanpak!

Wat Triode voor U kan betekenen

multiple-users-silhouette

Inhuur projectplanner

U kunt ons inhuren voor het opzetten van de projectplanning en voor het bewaken van de voortgang. Onze planningadviseurs hebben ervaringin grote infrastructurele projecten, gebiedsontwikkelingen alsook kleinschalige uitbreidingslocaties, retailontwikkelingen en solitaire kunstwerken.

Cursus MS-Project of Primavera

Wij hebben een opleidingsmodule samengesteld voor elk planningsprogramma. In deze cursussen staan het structureren, de planningsrelaties en het verkrijgen van een heldere lay-out centraal. Daarnaast bieden wij cursussen aan op maat zodat u of uw medewerkers zelfstandig in staat zijn een gedegen projectplanning te maken.

mortarboard
data-spreadsheet

Opstellen projectplanning

Een goede projectplanning geeft overzicht en structuur aan de uit te voeren werkzaamheden. Wij stellen integrale projectplanningen op met aandacht voor de relaties tussen de werkzaamheden. Onze planningen zijn dynamisch, zodat zij geschikt zijn voor het uitvoeren van een probabilistische analyse.

Capaciteitsraming

Wij kunnen de capaciteitsbehoefte voor uw (project)organisatie in beeld brengen op basis van de benodigde werkzaamheden per product, uitgezet in de tijd.  Zo wordt inzicht verkregen wanneer overschotten of tekorten in de bezetting ontstaan. Op vergelijkbare wijze hebben wij voor verschillende opdrachtgevers de beschikbare capaciteit van ontsluitingswegen, fietsenstallingen, treinperrons, parkeerplekken en collegezalen door de tijd heen in beeld gebracht. Door middel van kaarten en grafieken brengen we knelpunten in beeld en adviseren we over het faseren van werkzaamheden.

add-people-interface-symbol-of-black-person-close-up-with-plus-sign-in-small-circle1
judge-hammer

Procedureel advies

Door onze jarenlange ervaring en ons uitgebreide opdrachtenpakket, hebben wij veel praktische kennis verkregen van alle uiteenlopende procedures die nodig zijn bij ruimtelijke opgaven. Wij volgen de ontwikkelingen ten aanzien van de stelselherziening Omgevingswet nauwlettend en zijn bekend met alle mogelijke procedures uit het aanbestedingsrecht. Zie hier een aantal voorbeelden van de wijze waarop wij procedures voor u inzichtelijk maken.

Probabilistische analyse

Met een probabilistische analyse brengen we in beeld wat de kans is dat de einddatum van het project wordt gehaald. Door de risico’s op de juiste plaatsen te koppelen aan de dynamische projectplanning, geven we inzicht welke risico’s de grootste gevolgen hebben op de planning.

icon
3d-cubes

4D-Planning

Ons bureau heeft de kennis en de instrumenten in huis om zowel kaartmateriaal als 3d-beelden te koppelen aan de tijd (4d dus). Dit biedt met name bij complexe projecten ondersteuning bij het analyseren en optimaliseren van de uitvoeringsplanning en de fasering. Een 4D-planning maakt een complexe projectplanning voor iedereen duidelijk; zowel voor bestuurders als voor burgers. Bekijk de presentatie over 4D-planning. 

Bereikbaarheidsplanning

Projecten die in uitvoering zijn, en zeker infrastructurele projecten, kunnen veel impact hebben op hun omgeving, en behoorlijk veel overlast veroorzaken. Het is daarom goed om die uitvoeringswerkzaamheden  in kaart te brengen en op elkaar af te stemmen. Wij brengen in beeld waar en wanneer er sprake is van verminderde bereikbaarheid of hinder. Daarnaast kunnen wij u adviseren over hoe de afstemming tussen projecten te organiseren om de bereikbaarheid zo optimaal mogelijk te houden.

sign
job-search-symbol-of-suitcase-and-curriculum-paper

Vergunningenmanagement

Triode inventariseert benodigde vergunningen, stelt de aanvragen op, stemt deze af met betrokkenen, dient ze in en bewaakt de voortgang. Hierdoor zijn voor uw project alle noodzakelijke vergunningen beschikbaar voor de start realisatie.