Structurering

Regelgeving, contracten, procedures, beleidseisen, besluitvormingsprocessen.

Zomaar een greep uit het rijke assortiment aan thema’s die ervoor zorgen dat organisaties

het overzicht in een groot project kwijt kunnen raken.

Triode helpt bij het aanbrengen van structuur in projecten en processen.

Wat Triode voor U kan betekenen

Projectstructurering

Ruimtelijke opgaven kunnen behoorlijk complexe puzzels zijn. Vaak hebben projecten te maken met versnipperd grondeigendom, meerdere besluitvormingstrajecten, wetgeving en procedures die met elkaar samenhangen. Triode helpt bij het ontrafelen van deze puzzel door uw projectopgave te structureren en te faseren. In een visueel schema tonen we alle afhankelijkheden tussen de diverse ingrediënten waaruit het project bestaat. Het resultaat biedt samenhang en overzicht.

Raakvlakken

Ook buiten uw project kunnen er factoren bepalend zijn voor het verloop van het proces . Triode kan u helpen deze raakvlakken inzichtelijk en visueel te maken. Vervolgens kunnen onze adviseurs u helpen deze verbanden in het vizier te houden. De samenhang met raakvlakprojecten kunnen we onder meer duiden met kaartmateriaal en mogelijke knelpunten daardoor tijdig aan het licht brengen.

 

Inzet Processpecialist

U kunt ons inzetten voor het optimaliseren van processen in onder andere het fysieke en sociale domein of in organisatievraagstukken. Wij visualiseren eerst de huidige situatie waardoor verspillingen, dubbelingen en hiaten worden blootgelegd. Samen met de medewerkers van uw organisatie kijken we daarna naar mogelijkheden om het proces in een volgende stap te verbeteren. Onze adviseurs werken in diverse omgevingen aan het visualiseren van processen en keten met behulp van haltekaarten, infographic en snel leesbare schema’s.

Uniformeren projectfasering

Krijgt u de indruk dat het wiel steeds weer uitgevonden wordt bij het bepalen van een logische fasering van een project? Wij helpen met het opstellen van een uniform planproces, niet als star keurslijf, wel als richtlijn of kapstok. Hierdoor ontstaat eenduidigheid in werkprocessen, projectstructurering, planfasering, besluitvormingsmomenten en de benodigde producten. Voor alle betrokken partijen (intern en extern) ontstaat inzicht in de onderlinge afhankelijkheden. Op basis van een uniform planproces kunnen planningen opgesteld worden en kan bijvoorbeeld de capaciteitsbehoefte van het bestaande werkpakket in beeld worden gebracht.

Vragen?

Heeft  u vragen met betrekking tot structurering

of heeft u vragen over hoe wij u kunnen helpen binnen uw project,

neem dan contact op met Amanda Timp coördinator structurering en klik op de foto!