Schiphol | Capital Programme (afgerond 2017)


Capital Programme

Schiphol is altijd in beweging. Daarom staat zij aan de vooravond van veel grote bouwprojecten, zoals een nieuwe pier en terminal, de vernieuwing en uitbreiding van het trein- en busstation, nieuwe parkeergarages en uitbreiding van de voorrijwegen. Deze grote projecten worden integraal aangestuurd vanuit een nieuwe organisatie binnen Schiphol Group, het Capital Programme. 

Werkzaamheden:

Triode is gevraagd om de planningen en processen inzichtelijk te maken van de verschillende deelprojecten. Triode heeft hiervoor een integraal Master Schedule ontwikkeld voor het gehele programma waarmee de projecten in de tijd gemanaged kunnen worden.

Opdrachtgever: Luchthaven Schiphol