Cursus en Opleiding

 

Wij bieden twee volledige opleidingstrajecten aan en diverse cursussen, geschikt voor de startende tot de meer ervaren adviseurs.

Zo kunt u een pallet aan kennis en vaardigheden op maat samen stellen.

Het accent ligt bij al onze cursussen steeds op de toepassing van theorieën in de dagelijkse praktijk.

U kunt de cursussen bij ons volgen maar ook incompany.

Het opleiding- en cursusaanbod stellen wij graag samen met u op.

 

Opleiding Planning- en Procesadviseur Professional

De opleiding tot Planning- en procesadviseur Professional bestaat uit diverse cursusonderdelen in 6 dagen. Tijdens de opleiding word je opgeleid tot een kritische en meedenkende planningadviseur. Je wordt bekwaam in projectstructuren, planprocessen, planningen en (juridische) procedures met de onderlinge relaties. Daarnaast raak je bekend met de verschillende aspecten die daarbij een rol spelen, zoals planologisch-juridische, technische, stedenbouwkundige en bestuurlijke aspecten. Met behulp van diverse planningssoftware (Microsoft Project, Microsoft Visio & Oracle Primavera) kan je uiteindelijk integraal advies geven over de planning en diverse procedures.

 

Opleiding Planning en Risicomanager Professional

De opleiding Planning en risicomanager Professional bestaat uit diverse cursusonderdelen in 9 dagen. Tijdens deze opleiding word je opgeleid tot Planning- en procesadviseur aangevuld met alle facetten van het risicomanagement. De opleiding bestaat uit dezelfde onderdelen als de Planning- en procesadviseur Professional, uitgebreid met de RISMAN-methode, verschillende risicomanagement software en je leert de aanpak van Systeemgerichte Contractbeheersing. Als Planning en risicomanager ben je uiteindelijk in staat om integraal advies te leveren over de planning en het risicomanagement in complexe projecten.

Cursusaanbod

Vaardigheden

Wat leer je tijdens de cursus Planning- en procesadvisering basis

 • de planning als onderdeel van projectbeheersing
 • projectmatig werken
 • de opbouw en structurering van planningen
 • van planningsproduct naar advies
 • de rol van planning- en procesadviseur (Triode stappenplan)
 • werkwijze van een planning- en procesadviseur
 • presenteren van planningsadvies

Wat leer je tijdens de cursus complexe informatie visueel weergeven

 • theoretische introductie van visueel weergeven (4 stappenplan)
 • tools om complexe informatie in te kaderen
 • tips voor het maken van visualisaties

Wat leer je tijdens de cursus organiseren van een planningssessie

 • waarom en wanneer een planningsessie organiseren
 • diverse methoden (praktische toolkit)
 • soft skills om onder andere de aandacht van de groep vast te houden
 • praktijkoefening

Wat leer je tijdens de cursus organiseren van een risicosessie

 • waarom en wanneer een risicosessie organiseren
 • diverse methoden (praktische toolkit)
 • soft skills om onder andere de aandacht van de groep vast te houden
 • tools om je risicosessie interactief te maken

Vakinhoud

Wat leer je tijdens de cursus Ruimtelijke wetgeving

 • planologische kaders, zoals Wro, de Wabo, Crisis- en Herstelwet en de Algemene Wet Bestuursrecht
 • onteigeningswet en wet voorkeursrecht gemeente
 • toepassen van wetten en regelgeving in de planning

Wat leer je tijdens de cursus Aanbesteding en contractvormen

 • de aanbestedingswet
 • nederlandse en Europese aanbestedingsprocedures
 • toepassing van verschillende aanbestedingsprocedures
 • contractvormen
 • het contracteringsproces in de planning

Wat leer je tijdens de cursus Natuur- en milieuwetgeving

 • de Natuurwet
 • m.e.r.-procedure en milieueffectenrapportage (MER)
 • vergunningen voor het bouw- en woonrijp maken
 • waterwet
 • toepassen van natuur- en milieuwetgeving in de planning

Wat leer je tijdens de cursus Omgevingswet

 • reikwijdte van de Omgevingswet
 • overgangsrecht in relatie tot de planning
 • belangrijkste wijzigingen ten opzicht van de huidige ruimtelijke wetgeving
 • toepassen van de Omgevingswet in de praktijk

Software

Wat leer je tijdens de Microsoft Project basis cursus

 • begrippen Microsoft Project
 • opzetten van je planning
 • veelgebruikte functies bij het opstellen van je planning (onder andere WBS structuur, onderlinge relaties leggen, kritieke pad)
 • lay-out
 • bijhouden en bijwerken van je planning
 • oefenen met een eigen of fictief project

Wat leer je tijdens de Microsoft Project gevorderden cursus

 • uitbouwen basiskennis Microsoft Project met geavanceerde instellingen
 • kalenderinstellingen
 • baseline instellen en hiermee werken
 • markeringen
 • oefenen met een eigen of fictief project

Wat leer je tijdens de Oracle Primavera P6 basis cursus

 • begrippen Primavera P6
 • opzetten van je planning
 • veelgebruikte functies bij het opstellen van je planning (onder andere WBS structuur, onderlinge relaties leggen, kritieke pad)
 • bijhouden van je planning
 • oefenen met een eigen of fictief project

Wat leer je tijdens de Oracle Primavera Risk Analysis basis cursus (voorwaarde is basiskennis Microsoft Project of Primavera P6)

 • probabilistisch plannen met je eigen of een fictieve planning
 • optimaal instellen van je planning in Primavera (constraints eruit halen)
 • de effecten van je risicodossier op je planning
 • Monte Carlo analyse
 • uitkomsten rapporteren

Wat leer je tijdens de Barbecana Full Monte basis cursus (voorwaarde is basiskennis van Microsoft Project)

 • opstellen van je risicodossier voor optimaal gebruik van de software
 • probabilistisch plannen met je eigen of een fictieve planning
 • instellingen in Microsoft Project om de Barbecana Full Monte plug-in te gebruiken
 • effecten van risico’s zichtbaar in je planning (diverse stijlen)
 • hoe analyseer je de uitkomst

Grafische Software

Wat leer je tijdens de Microsoft Visio basis cursus

 • relatieschema’s opzetten
 • planning opstellen met diverse planningstools in Microsoft Visio (op hoofdlijnen en detailplanningen)
 • voor- en nadelen van een planning in Microsoft Visio
 • tips voor visualiseren met Microsoft Visio

Wat leer je tijdens de Adobe Illustrator basis cursus

 • de belangrijkste gereedschappen en menu’s
 • het creëren van eenvoudige vormen
 • het instellen van kleuren, stalen, patronen en verlopen
 • objecten verdelen, uitlijnen, en transformeren
 • typografische mogelijkheden

Wat leer je tijdens de Adobe Illustrator gevorderden cursus

 • how to think Visually / maken infographics
 • het symbolen-palet en gebruik met de spuitbus
 • toepassen effecten (3D)
 • gebruik actieve verf
 • pathfinder
 • transparantie-instellingen en afvlakking

Wat leer je tijdens de Sketchup 4D planning gevorderden cursus (voorwaarde is basiskennis van SketchUp)

 • sketchup model opzetten
 • planning koppelen aan het Sketchup model
 • instellingen van de planning (view)
 • presenteren van het eindproduct (beelden gekoppeld aan de tijd)

Vragen?

Heeft u vragen over Verschillende cursussen of opleidingen die wij aanbieden,

‘Neem dan contact met op met Yvette Lanting, coördinator cursus en opleiding

bij Triode.’