Gemeente Leiden | Uitbreiding en implementatie planning- en risicomanagement


Voor het projectbureau van de Gemeente Leiden heeft Triode de coördinerende rol op zich genomen om de adviesfunctie voor planning- en risicomanagement verder uit te bouwen en te implementeren. Onderdeel van deze opdracht is het vormgeven van het team planning- en risicoadviseurs, het uniformeren van de werkwijze en het opleiden van de adviseurs met als resultaat: een team professionele planning en risicoadviseurs met een duidelijke rol binnen de organisatie en in de projecten.

Opdrachtgever: Projectbureau Leiden / Gemeente Leiden

Website: www.leiden.nl

Afbeelding: eigen foto