Gemeente Amsterdam | Uitvoeringsagenda Amsterdam Autoluw


Door groei en verdichting van de stad wordt het steeds drukker. De Agenda Autoluw Amsterdam is het programma van de gemeente Amsterdam om minder afhankelijk van de auto te worden en de footprint van de auto te verkleinen in ruimtegebruik, uitstoot en geluid. Door middel van stadsconferenties, gesprekken met de stadsdelen en internationale meet-ups, wordt er gestreefd om samen met de Amsterdammers voor een toegankelijke stad waar het prettig leven is. Triode werkt mee aan het structureren van het proces voor de uitvoeringsagenda Autoluw.

Opdrachtgever: PMB / Gemeente Amsterdam

Website: www.amsterdam.nl/autoluw

Afbeelding: Gemeente Amsterdam