Gemeente Leiden | Vernieuwing Valkbrug


In het centrum van gemeente Leiden wordt er gewerkt aan het vernieuwen van de Valkbrug. Voor de opdrachtgever beheersen we op de aspecten risico en planning het contract met de aannemer.

Vanuit Triode leveren we een planningsbijdrage door middel van het in beeld brengen van het integrale planproces op hoofdlijnen, het opstellen van risicodossiers, het verzorgen van gezamenlijke planning- en risicosessies in samenwerking met de aannemer en het maken van planning- en risicorapportages.

Opdrachtgever: Projectmanagement bureau Leiden

Afbeelding: Buro JP.

Website: www.leiden.nl