Menu

Benieuwd met welke projecten wij ons dagelijks bezighouden?

Programma Wervengebied | Gemeente Utrecht

Utrechtse werven en kelders zijn hét Utrechts erfgoed. Zij dragen grote aantallen toeristen, zwaarbeladen vrachtwagens, bewoners én de vele bedrijvigheid. Deze complexe omgeving was toe aan onderhoud en herstel.

Oscar Hulleman

Neem contact op met Oscar

Utrechtse werven en kelders zijn hét Utrechts erfgoed. Zij dragen grote aantallen toeristen, zwaarbeladen vrachtwagens, bewoners én de vele bedrijvigheid. Deze complexe omgeving was toe aan onderhoud en herstel.

Lees meer

Utrechtse werven en kelders zijn hét Utrechts erfgoed. Zij dragen grote aantallen toeristen, zwaarbeladen vrachtwagens, bewoners én de vele bedrijvigheid. Deze complexe omgeving was toe aan onderhoud en herstel. Om dit te realiseren is medio 2021 het programmaplan Werk aan de werf vastgesteld. Het programma heeft als uitgangspunt een gezamenlijke, samenhangende en integrale aanpak van gevel tot gevel, waaronder de bruggen, wegen, ondergrondse infrastructuur, waterbeheer, wal- en kluismuren, watergevels, straat-, kluis- en werfkelders en bomen. Met andere woorden: het hele gebied wordt vanuit zijn totaliteit benaderd.

Triode ondersteunt het programmateam bij het risicomanagement. De risicomanager brengt voor de verschillende programmaonderdelen de belangrijkste knelpunten in beeld om te komen tot concrete beheersmaatregelen en effectief risicomanagement. Zo ontstaat er grip op de scope, planning, omgeving en financiën en dat vormt een goede basis voor strategische vervolgkeuzes.

”Oscar helpt ons bij bekende risico’s focus te houden op activiteiten die bijdragen aan de beheersing daarvan en hij houdt ons scherp op het zien van nieuwe risico’s”

Programma Wervengebied | Gemeente Utrecht

Lees minder

Herontwikkeling Pioniers Bols terrein | Gemeente Haarlemmermeer

Het project Pionier Bols omvat een bedrijventerrein dat herontwikkeld wordt tot woningbouw.

Margreet van Tuijl

Neem contact op met Margreet

Het project Pionier Bols omvat een bedrijventerrein dat herontwikkeld wordt tot woningbouw.

Lees meer

Het project Pionier Bols omvat een bedrijventerrein dat herontwikkeld wordt tot woningbouw. Naast zijn er diverse ontwikkelaars in het gebied die eigendom hebben verkregen en zijn er een aantal bedrijven blijvend gevestigd.

Triode was ingeschakeld om de gemeente te ondersteunen. De gemeente wilde inzicht in mijlpalen, afstemming van onder andere het proces van vergunningen op de totale planvorming van de ontwikkelaars, verwachtingen van ontwikkelaars managen en met de betrokken partijen communiceren. Kortom: Triode maakte het project inzichtelijk en beheersbaar, iets waar Triode bij uitstek in is gespecialiseerd.

 

Lees minder

Duurzame oevers | Provincie Noord-Holland

Duurzaam, natuurvriendelijk en met 80% minder milieukosten, zo pakt de provincie Noord-Holland toekomstige oeverprojecten aan. De provincie startte september 2020 een samenwerking met Beens Groep – Hakkers om ruimte te creëren voor onderzoek en experiment.

 

Oscar Hulleman & Rick Oostendorp

Neem contact op met Oscar of Rick

Duurzaam, natuurvriendelijk en met 80% minder milieukosten, zo pakt de provincie Noord-Holland toekomstige oeverprojecten aan. De provincie startte september 2020 een samenwerking met Beens Groep – Hakkers om ruimte te creëren voor onderzoek en experiment.

 

Lees meer

Duurzaam, natuurvriendelijk en met 80% minder milieukosten, zo pakt de provincie Noord-Holland toekomstige oeverprojecten aan. De provincie startte september 2020 een samenwerking met Beens Groep – Hakkers om ruimte te creëren voor onderzoek en experiment.

Triode heeft de afgelopen jaren meerdere adviseurs bij de provincie Noord-Holland aan het werk gehad. Zij hebben onder andere gewerkt aan het plannings- en risicomanagement van diverse projecten in de sectoren Infra en Bodem en Groen. De infrastructurele projecten richten zich op nieuwbouw, reconstructie, variabel onderhoud en dagelijks beheer van wegen en kunstwerken (bruggen, viaducten etc.). De sector Bodem en Groen houdt zich bezig met het beheren van vaarwegen en oevers, realiseren van groenprojecten en is verantwoordelijk voor duurzaam bodembeheer, waaronder bodemsaneringen.

Oscar Hulleman was in zijn tijd bij de provincie verantwoordelijk voor de planning én het risicomanagement in het provinciale projectteam. Dit betekent het opstellen en bewaken van projectplanningen, het ophalen en monitoren van risico’s en alle werkzaamheden die hiermee gepaard gaan in het proces ten aanzien van Systeemgerichte Contractbeheersing. Informatie wordt opgehaald d.m.v. 1 op 1 gesprekken en groepssessies, zowel binnen het provinciale projectteam als met partners en stakeholders. Het combineren van de rollen van planner en risicomanager zorgt voor een hoge efficiëntie en effectiviteit. Hierdoor is er meer ruimte voor de core business: het duurzaam vervangen van oevers.

 

“Oscar zorgt met zijn proactiviteit, visualisaties, strak georganiseerde risicosessies en korte lijnen met teamleden en stakeholders dat het hele team een actueel beeld heeft op het vlak van plannings- en risicomanagement.”

Duurzame oevers | Provincie Noord-Holland

Lees minder

Herontwikkeling van de oude Meneba meelfabriek | Coöperatie de Vlyt UA

De herontwikkeling van de oude meelfabriek in Wormerveer is een ambitieus project met als doel een dynamische en inspirerende wijk te creëren.

Oscar Hulleman

Neem contact op met Oscar

De herontwikkeling van de oude meelfabriek in Wormerveer is een ambitieus project met als doel een dynamische en inspirerende wijk te creëren.

Lees meer

De herontwikkeling van de oude meelfabriek in Wormerveer is een ambitieus project met als doel een dynamische en inspirerende wijk te creëren. Het gebied is opgedeeld in ruim 20 kavels die elk hun eigen uitdaging hebben, bijvoorbeeld: vleermuizen, asbest en monumentale gebouwen.

Vanwege de grote complexiteit was vanuit de ontwikkelaar (Coöperatie de Vlyt UA) besloten om de hulp van Triode in te roepen. Wij hebben geholpen met het aanbrengen van een project-brede structuur en overzicht, waardoor er duidelijkheid kwam in de knelpunten op korte termijn en de ontwikkeling van de verschillende kavels in de komende jaren.

Bronvermelding foto: Mecanoo

Lees minder

Centrumgebied Amsterdam Noord | Gemeente Amsterdam

Er wordt hard ontwikkeld en gebouwd aan het Centrumgebied Amsterdam Noord.

Matthieu van der Stelt

Neem contact op met Matthieu

Er wordt hard ontwikkeld en gebouwd aan het Centrumgebied Amsterdam Noord. Dit gebied wordt de komende jaren getransformeerd naar een nieuw stedelijk centrum met circa 6.000 woningen en voorzieningen voor Amsterdam.

Lees meer

Er wordt hard ontwikkeld en gebouwd aan het Centrumgebied Amsterdam Noord. Dit gebied wordt de komende jaren getransformeerd naar een nieuw stedelijk centrum met circa 6.000 woningen en voorzieningen voor Amsterdam.

Dit grootse project is opgedeeld in verschillende deelgebieden. Triode werkt mee aan de planning- en structureringsopgave voor de ontwikkeling van Centrumgebied Amsterdam Noord. Door de grote druk op de Amsterdamse woningmarkt liggen binnen dit project vele uitdagingen voor Triode.

Bronvermelding foto: Gemeente Amsterdam

Lees minder

Lammenschansdriehoek Leiden | Projectbureau Gemeente Leiden

Eén van de grootste projecten binnen de gemeente Leiden is de gebiedsontwikkeling van Lammenschansdriehoek.

Isabel Agterberg

Neem contact op met Isabel

Eén van de grootste projecten binnen de gemeente Leiden is de gebiedsontwikkeling van Lammenschansdriehoek. Steeds meer ontwikkelaar zien de mogelijkheden in het creëren van een nieuwe stadswijk die voorheen diende als kantorenlocatie.

Lees meer

Eén van de grootste projecten binnen de gemeente Leiden is de gebiedsontwikkeling van Lammenschansdriehoek. Steeds meer ontwikkelaar zien de mogelijkheden in het creëren van een nieuwe stadswijk die voorheen diende als kantorenlocatie.

De uitdaging binnen dit project zijn de vele ontwikkelingen in verschillende fases die tegelijkertijd plaatsvinden. Waar het ene perceel nog niet zichtbaar is, wordt achter de schermen al gewerkt aan een bestemmingsplanwijziging. Een groot project waar nog tot zeker 2026 veel staat te gebeuren.

Lees minder

Team Uitstootvrije Mobiliteit | Gemeente Amsterdam

Amsterdam werkt al een lange tijd aan een aanpak om de luchtkwaliteit van de stad te verbeteren.

Rick Oostendorp

Neem contact op met Rick

Amsterdam werkt al een lange tijd aan een aanpak om de luchtkwaliteit van de stad te verbeteren.

Lees meer

Amsterdam werkt al een lange tijd aan een aanpak om de luchtkwaliteit van de stad te verbeteren. Want een schone, gezonde lucht willen we allemaal. De aanpak kent vier stappen: faciliteren, stimuleren, reguleren en communiceren.

Triode heeft een bijdrage geleverd in het structureren en plannen van deze omvangrijke en veelzijdige opgave. Dit project kende tal van inspanningen zoals: verzorgen van publieke laadinfrastructuur voor elektrische auto’s, het instellen van milieuzones, gericht inzetten van privileges, aanvragen van subsidies en het draaien van een campagne om de transitie naar uitstootvrije mobiliteit te bevorderen.

“Rick heeft door het stellen van de juiste vragen en het gebruik van visualisaties structuur gebracht in ons programma waardoor er een duidelijke organisatie is ontstaan om efficiënt aan de opgave te werken.”

Team Uitstootvrije Mobiliteit | Gemeente Amsterdam

Lees minder

Woningbouw en voorzieningen Bijlmer | Gemeente Amsterdam

De vernieuwingen van de Amsterdamse buurt de Bijlmer zijn in volle gang.

Matthieu van der Stelt

Neem contact op met Matthieu

De vernieuwingen van de Amsterdamse buurt de Bijlmer zijn in volle gang. Gezien de grote druk op de Amsterdamse woningmarkt wordt binnen deze operatie gewerkt aan de uitbreiding van diverse bouwplannen.

Lees meer

De vernieuwingen van de Amsterdamse buurt de Bijlmer zijn in volle gang. Gezien de grote druk op de Amsterdamse woningmarkt wordt binnen deze operatie gewerkt aan de uitbreiding van diverse bouwplannen.

Triode adviseert met behulp van diverse planningsproducten over een scala aan grote- en kleinere stadsvernieuwing- en woningbouwprojecten. Gezien de grote druk op de Amsterdamse woningmarkt ligt de uitdaging voor Triode bij het zoeken naar versnellingsmogelijkheden.

Bronvermelding foto: ANP

Lees minder

Renovatie Koopvaardersschutsluis | Provincie Noord-Holland

De Koopvaardersschutsluis (KVSS) in Den Helder moet worden gerenoveerd omdat de stalen damwanden worden aangetast door bacteriën.

Rick Oostendorp

Neem contact op met Rick

De Koopvaardersschutsluis (KVSS) in Den Helder moet worden gerenoveerd omdat de stalen damwanden worden aangetast door bacteriën.

Lees meer

De Koopvaardersschutsluis (KVSS) in Den Helder moet worden gerenoveerd omdat de stalen damwanden worden aangetast door bacteriën. Hierdoor wordt de sluis voor circa 9 maanden afgesloten voor scheepsvaartverkeer en omvaarroutes moeten worden ingezet.

Binnen dit project was Triode verantwoordelijk voor het risico- en planningsmanagement. Door het voeren van challenge-gesprekken en het begeleiden van risicosessies zijn top-risico’s onder de aandacht gebracht, is risicobewustzijn gecreëerd en zijn beheersmaatregelen opgesteld. Door de risico’s te koppelen aan de planning werden strategische keuzes inzichtelijk gemaakt. Hierdoor werd het projectteam voorzien van de meest actuele en realistische sturingsinformatie. Na renovatie kan de KVSS weer voor de komende 70 jaar mee.

 

Lees minder

Snorfiets naar de rijbaan | Gemeente Amsterdam

Per 8 april 2019 verplaatsten snorfietsers binnen de ring A10 Amsterdam naar de rijbaan, met daarbij een helmplicht.

Sylvester van der Horst

Neem contact op met Sylvester

Per 8 april 2019 verplaatsten snorfietsers binnen de ring A10 Amsterdam naar de rijbaan, met daarbij een helmplicht. Uitdagend aan dit project was pionieren: dit project was nog nooit eerder uitgevoerd.

Lees meer

Per 8 april 2019 verplaatsten snorfietsers binnen de ring A10 Amsterdam naar de rijbaan, met daarbij een helmplicht. Uitdagend aan dit project was pionieren: dit project was nog nooit eerder uitgevoerd.

Triode is sinds eind 2016 tot de uitvoering nauw betrokken geweest bij de aanpak en aansturing van dit project. Door te werken met diverse planningsproducten en -adviezen is de samenhang tussen de projectonderdelen bewaakt en grip gehouden op de voortgang.

Lees minder

Gebiedsontwikkeling City en Stationsomgeving Nieuwegein | Gemeente Nieuwegein & Provincie Utrecht

Gemeente Nieuwegein werkt aan een duurzame en aantrekkelijke binnenstad.

Pieter Martini

Neem contact op met Pieter

Gemeente Nieuwegein werkt aan een duurzame en aantrekkelijke binnenstad met zo’n 2000 nieuwe woningen en meer ruimte voor groen. Een belangrijk onderdeel is het creëren van een modern OV-knooppunt.

Lees meer

Gemeente Nieuwegein werkt aan een duurzame en aantrekkelijke binnenstad met zo’n 2000 nieuwe woningen en meer ruimte voor groen. Een belangrijk onderdeel is het creëren van een modern OV-knooppunt.

Gemeente Nieuwegein en Provincie Utrecht verleggen daarvoor in samenwerking de trambaan en zijn perrons, en bouwen een geheel nieuw busstation. Met zoveel ontwikkelingen binnen één compact gebied is het een uitdaging om de plannen te realiseren zonder elkaar in de weg te zitten, de bereikbaarheid en veiligheid te garanderen. Triode draagt hieraan bij door een integrale planning en faseringskaarten bij te houden.

Lees minder

Overhoeks | Gemeente Amsterdam

Op het voormalige Shell-terrein aan de noordoever van het IJ realiseert de gemeente Amsterdam de stedelijke wijk Overhoeks.

Rick Oostendorp

Neem contact op met  Rick

Op het voormalige Shell-terrein aan de noordoever van het IJ realiseert de gemeente Amsterdam de stedelijke wijk Overhoeks, met woning, werken en vele voorzieningen. Deze nieuwe wijk maakt onderdeel uit van het centrum van de stad.

Lees meer

Op het voormalige Shell-terrein aan de noordoever van het IJ realiseert de gemeente Amsterdam de stedelijke wijk Overhoeks, met woning, werken en vele voorzieningen. Deze nieuwe wijk maakt onderdeel uit van het centrum van de stad.

Triode ondersteunt de gemeente met het beheersbaar houden van de hoeveelheid aan bouwactiviteiten in het gebied. Dit doen wij door het bijhouden van de hoofdlijnenplanning en daaraan gekoppeld zijn faseringskaarten ontwikkeld waardoor ook inzichtelijk wordt wat de planning ruimtelijk betekent. Op basis van deze kaarten maken wij vervolgens een bereikbaarheidsstudie waardoor de gevolgen van de bouwactiviteiten op de bereikbaarheid van het gebied duidelijk worden.

Lees minder

Oranje Loper | Gemeente Amsterdam

In hartje Amsterdam, van Koninklijk Paleis Amsterdam tot Mercatorplein,

Barend Boerma

Neem contact op met Barend

In hartje Amsterdam, van Koninklijk Paleis Amsterdam tot Mercatorplein,

Lees meer

In hartje Amsterdam, van Koninklijk Paleis Amsterdam tot Mercatorplein, wordt gewerkt aan programma Oranje Loper, waarbij er meer ruimte wordt gecreëerd voor voetgangers, fietsers, de tram en groen.

Triode leverde integraal planningsadvies op deelproject- en programmaniveau, gefocust op het opstellen én bewaken van de planning, uitwerken van scenario’s en zicht te houden op de integraliteit. De uitdaging lag bij de complexe binnenstedelijke opgave van Amsterdam centrum, die Triode zeker niet uit de weg is gegaan.

Lees minder
Zuidas

Gebiedsontwikkeling Zuidas | Gemeente Amsterdam

Wie aan Zuidas denkt, denkt vaak aan de grote (inter)nationale bedrijven die er gehuisvest zijn.

Oscar Hulleman

Neem contact op met Oscar

Wie aan Zuidas denkt, denkt vaak aan de grote (inter)nationale bedrijven die er gehuisvest zijn.

Lees meer

Wie aan Zuidas denkt, denkt vaak aan de grote (inter)nationale bedrijven die er gehuisvest zijn. Er wordt dan ook blijvend ingezet op een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven maar er gebeurt meer dan dat. De komende jaren wordt de Zuidas ontwikkeld tot een gemengde stadswijk. In het projectgebied Ravel worden bijvoorbeeld 1350 woningen gerealiseerd, waarvan 40% uit sociale huur bestaat, 40% uit middeldure huur en 20% koopwoningen. Daarnaast komt er ruimte voor kantoren, commerciële en maatschappelijke voorzieningen, een school, een voetbalclub en komen er horecagelegenheden. Hiermee wordt Ravel een autoluwe, groene omgeving waar verblijven, ontmoeten, bewegen en spelen centraal staan. Voor meer informatie over de hele gebiedsontwikkeling raadpleeg ook de website van de Zuidas.

Triode heeft het gemeentelijk projectteam ondersteund op het gebied van planning en risicomanagement. Dit deden wij onder meer middels het organiseren van teamsessies, het maken van overzichtskaarten en het borgen van afspraken en voortgang in uitgangspuntennotities.

Bronvermelding foto: Fotografie Marjolein Loppies – Markus BV.

Lees minder

30km/u in de stad | Gemeente Amsterdam

Amsterdam heeft per 8 december 2023 in grote delen van de stad de maximumsnelheid teruggebracht naar 30km/u.

Sylvester Horst

Neem contact op met Sylvester

Amsterdam heeft per 8 december 2023 in grote delen van de stad de maximumsnelheid teruggebracht naar 30km/u.

Lees meer

Amsterdam heeft per 8 december 2023 in grote delen van de stad de maximumsnelheid teruggebracht naar 30km/u. Op zogenaamde erftoegangswegen, veelal gelegen in woonbuurten, is deze snelheid al de norm. De stap die nu gezet is betreft echter de doorgaande wegen. Dit zijn de zogenaamde gebiedsontsluitingswegen zoals de Kinkerstraat, De Lairessestraat en de Ceintuurbaan. De verwachting is dat er na de invoering een duidelijke afname van het aantal ernstige verkeersslachtoffers en een reductie van het verkeerslawaai zal zijn.

Het gaat om behoorlijk veel straten, wat dit project impactvol en tegelijkertijd complex maakte. Bijna iedereen die zich door Amsterdam beweegt, heeft met dit project te maken. Denk bijvoorbeeld aan bussen, taxi’s en de nood- en hulpdiensten.

Van juni 2021 tot en met mei 2022 heeft Triode dit project een jaar lang van zowel plannings- als risicomanagement voorzien.

 

Lees minder

Actienetwerk 15% Gas Terug | Metropool regio Amsterdam

Het Actienetwerk 15% Gas Terug is een initiatief van diverse partijen binnen de Metropool Regio Amsterdam en is er op gericht om in korte tijd structureel zoveel mogelijk energie te besparen.

Sylvester Horst

Neem contact op met Sylvester

Het Actienetwerk 15% Gas Terug is een initiatief van diverse partijen binnen de Metropool Regio Amsterdam en is er op gericht om in korte tijd structureel zoveel mogelijk energie te besparen.

Lees meer

Het Actienetwerk 15% Gas Terug is een initiatief van diverse partijen binnen de Metropool Regio Amsterdam en is er op gericht om in korte tijd structureel zoveel mogelijk energie te besparen. De redenen kende anno 2022 iedereen: onafhankelijkheid van Russisch gas, de torenhoge energiekosten en vermindering van uitstoot.

Het netwerk kent 3 inhoudelijke en 5 ondersteunende pijlers en binnen die 8 thema’s lopen heel veel goede initiatieven om het energieverbruik te verminderen. Triode was gevraagd het overzicht en de planning te bewaken en mee te denken over de structuur en aanpak van deze urgente opgave.

 

Lees minder

Sluisbuurt | Gemeente Amsterdam

Inmiddels is gestart met bouwen in het zuidelijke deel van de Sluisbuurt op Zeeburgereiland. Er zijn in de Sluisbuurt in totaal 5500 woningen gepland op circa vijftig kavels.

Margreet van Tuijl

Neem contact op met Margreet

Inmiddels is gestart met bouwen in het zuidelijke deel van de Sluisbuurt op Zeeburgereiland. Er zijn in de Sluisbuurt in totaal 5500 woningen gepland op circa vijftig kavels.

Lees meer

Inmiddels is gestart met bouwen in het zuidelijke deel van de Sluisbuurt op Zeeburgereiland. Er zijn in de Sluisbuurt in totaal 5500 woningen gepland op circa vijftig kavels. Triode ondersteunt het Projectmanagementbureau (PMB) Amsterdam met het maken van diverse planningen voor deze grote gebiedsontwikkeling. Om een hoge dichtheid te realiseren, komt er veel hoogbouw en dat brengt een aantal planning-technische uitdagingen met zich mee. Bijvoorbeeld de beschikbaarheid van voldoende werkterrein voor de aannemers die bouwen. Triode is momenteel betrokken bij de voorbereiding van de volgende fase. Deze start met het in kaart brengen van het ontwikkelproces van het noordelijke deel van de wijk. Een van de doelen is dat de bouwstroom in de komende jaren naadloos van de zuidelijke kavels in de noordelijke kavels kan doorlopen.

Lees minder

Stadscentrum Osdorpplein |

Osdorpplein is het centrum van stadsdeel Nieuw-West. De komende jaren werkt de gemeente Amsterdam aan het versterken van het Osdorpplein tot een van de drie subcentra van de stad.

Oscar Hulleman

Neem contact op met Oscar

Osdorpplein is het centrum van stadsdeel Nieuw-West. De komende jaren werkt de gemeente Amsterdam aan het versterken van het Osdorpplein tot een van de drie subcentra van de stad.

Lees meer

Osdorpplein is het centrum van stadsdeel Nieuw-West. De komende jaren werkt de gemeente Amsterdam aan het versterken van het Osdorpplein tot een van de drie subcentra van de stad. Zo worden er meer betaalbare woningen en maatschappelijke voorzieningen gerealiseerd op het Osdorpplein. En wordt de openbare ruimte aangepakt en komt er een plek in de Sloterplas voor de Nieuwe Meervaart.
Op deze manier wordt het Osdorpplein het stadscentrum van Nieuw-West.

Triode draagt haar steentje bij aan de ontwikkeling van Osdorpplein door het gemeentelijke projectteam te ondersteunen op het gebied van planning en risicomanagement. Dit doen wij door het organiseren van teamsessies, het bijhouden van de integrale planning en het signaleren van projectrisico’s.

Lees minder

Zuidelijke Bagage Ontwikkeling | Schiphol Projects

Schiphol start met de voorbereiding voor de bouw van een nieuwe bagagekelder, om elders vervanging en renovatie van het bestaande bagagesysteem mogelijk te maken.

 

Michela Guerini

Neem contact op met Michela

Schiphol start met de voorbereiding voor de bouw van een nieuwe bagagekelder, om elders vervanging en renovatie van het bestaande bagagesysteem mogelijk te maken.

Lees meer

Schiphol start met de voorbereiding voor de bouw van een nieuwe bagagekelder, om elders vervanging en renovatie van het bestaande bagagesysteem mogelijk te maken. Door middel van innovatieve oplossingen beoogt Schiphol de werkomstandigheden in de nieuwe bagagekelder radicaal te verbeteren, de ambitie daarbij is dat medewerkers in de nieuwe bagagekelder geen koffer meer aan hoeven te raken.

Het hoge ambitieniveau van het project en de urgentie om zo snel mogelijk te verbeteren, in combinatie met een zeer complexe omgeving, maakt dat strategisch adviseren ten aanzien van planning, scenario’s en mogelijke risico’s een must is binnen een dergelijk project. Met de bijdrage die Triode levert wordt een stap extra gezet in de projectbeheersing, waarmee het project een voorbeeld wil zijn voor andere grote projecten op de luchthaven.

Lees minder

Stadsas en Rijswijkbuiten | Gemeente Rijswijk

In het zuiden van Rijswijk is de gemeente bezig om een duurzame en groene buurt te bouwen: RijswijkBuiten. In dit ambitieuze project worden in totaal zo’n 3500 woningen gerealiseerd.

 

Tom Ruiter

Neem contact op met Tom

In het zuiden van Rijswijk is de gemeente bezig om een duurzame en groene buurt te bouwen: RijswijkBuiten. In dit ambitieuze project worden in totaal zo’n 3500 woningen gerealiseerd.

Lees meer

In het zuiden van Rijswijk is de gemeente bezig om een duurzame en groene buurt te bouwen:. In dit ambitieuze project worden in totaal zo’n 3500 woningen gerealiseerd. Daarnaast is de gemeente met een transformatie aan de gang om het centrum van Rijswijk levendiger en groener te maken, waarbij meerdere woningbouwprojecten bezig of gepland zijn. Zo worden nog eens duizenden woningen aan het woonbestand van Rijswijk toegevoegd.

Triode ondersteunt de gemeente met het realiseren van deze projecten door zowel hoofdlijn- als detailplanningen op te stellen voor de verschillende ontwikkelingen. Door middel van de hoofdlijnplanningen wordt er inzicht gegeven in hoe de vele deelprojecten op elkaar aansluiten. En door de detailplanningen op projectniveau wordt duidelijk waar optimalisaties gemaakt kunnen worden én kunnen deze planningen gebruikt om mee te sturen, om zo grip op de projecten te houden.

Lees minder

Dashboards woningbouw en beleid bedrijventerreinen | Gemeente Hardenberg

In gemeente Hardenberg worden de komende jaren meerdere woningbouwprojecten gerealiseerd.

 

Tom Ruiter

Neem contact op met Tom

In gemeente Hardenberg worden de komende jaren meerdere woningbouwprojecten gerealiseerd.

Lees meer

In gemeente Hardenberg worden de komende jaren meerdere woningbouwprojecten gerealiseerd. Daarnaast wil de gemeente de capaciteit aan werklocaties op bedrijventerreinen de komende jaren vergroten. Het doel hierbij is om de Hardenbergse economie te versterken.

Triode ondersteunt bij deze projecten met het verschaffen van overzicht en inzicht door middel van het creëren van dashboards. Deze dashboards worden gebruikt om de voortgang van de projecten bij te houden, laten zien of alles nog op schema ligt om de langetermijnvisie woonbeleid van de gemeente te halen, en worden gebruikt om te rapporteren aan de provincie. Met behulp van het dashboard kunnen er weloverwogen keuzes worden gemaakt om de projecten bij te sturen.

Lees minder

PRM Call Points | Schiphol Projects

Assistance call points zijn nodig zodat passagiers met beperkingen zich meer op hun gemak en welkom voelen op de luchthaven Schiphol.

 

Rasa Lesutyte

Neem contact op met Rasa

Assistance call points zijn nodig zodat passagiers met beperkingen zich meer op hun gemak en welkom voelen op de luchthaven Schiphol.

Lees meer

Assistance call points zijn nodig zodat passagiers met beperkingen zich meer op hun gemak en welkom voelen op de luchthaven Schiphol. Call points kunnen worden gebruikt om informatie te vragen of assistentie te krijgen. Momenteel zijn er 27 locaties op Schiphol zoals bij parkeerterreinen, bushaltes, de perrons van het NS-station en toegangsdeuren, waarop mensen deze faciliteit kunnen gebruiken. Het doel van dit project is om de oudere versie van Call points te vervangen door een nieuwere, modernere versie.

Triode ondersteunt Schiphol door te adviseren over optimalisaties, verschillende soorten planningscenario’s aan te bieden en om betere controle over het project te hebben en grip te houden op de voortgang.

Lees minder

Gebiedsontwikkeling Amstelstation-Amsteloever | Gemeente Amsterdam

In het gebied tussen de Amstel en het Amstelstation wordt gewerkt aan de transformatie tot een stedelijke omgeving die geoptimaliseerd is voor wonen, werken en verblijven.

Pascal Carlier

Neem contact op met Pascal

In het gebied tussen de Amstel en het Amstelstation wordt gewerkt aan de transformatie tot een stedelijke omgeving die geoptimaliseerd is voor wonen, werken en verblijven.

Lees meer

In het gebied tussen de Amstel en het Amstelstation wordt gewerkt aan de transformatie tot een stedelijke omgeving die geoptimaliseerd is voor wonen, werken en verblijven. De komende jaren zullen tussen de 1.300 en 2.100 nieuwe woningen worden gebouwd, en er zullen zowel maatschappelijke als commerciële voorzieningen worden toegevoegd. Verouderde kantoorpanden en woningen zullen worden vervangen door een diverse en toekomstbestendige, autoluwe stadswijk met groene ontmoetingsplekken. Daarnaast zijn er plannen voor een grote fietsenstalling en een vernieuwd OV-station Amsterdam Amstel.

Triode werkt mee aan de planning- en structureringsopgave voor de ontwikkeling van de verschillende deelgebieden van Amstelstation-Amsteloever. Triode gaat de uitdaging aan om orde en structuur te scheppen in een complexe reeks ontwikkelingen en afhankelijkheden in de deelgebieden.

Lees minder

Huisvesting bijzondere groepen en opvang Oekraïners | Gemeente Amsterdam

Gemeente Amsterdam staat voor een grote uitdaging met betrekking tot de woningbouwopgave.

Natalia Bouman

Neem contact op met Natalia

Gemeente Amsterdam staat voor een grote uitdaging met betrekking tot de woningbouwopgave.

Lees meer

Gemeente Amsterdam staat voor een grote uitdaging met betrekking tot de woningbouwopgave. Om te kunnen voorzien in deze opgave moeten er oplossingen gezocht worden waarbij er handig wordt omgegaan met de beschikbare ruimte in de stad. De projecten huisvesting bijzondere groepen en opvang Oekraïners zijn goede voorbeelden van deze doelstelling. Voor de huisvesting van bijzondere groepen waaronder studenten, statushouders en mensen met een maatschappelijk beroep wordt gebruik gemaakt van flex-woningbouw. Deze woningen worden op een tijdelijke locatie gebouwd en blijven daarna minimaal 10 tot maximaal 15 jaar op deze plek staan. De opvang van Oekraïense vluchtelingen wordt gerealiseerd door middel van het transformeren van al bestaande panden. Zo wordt de beschikbare ruimte in de stad op een nuttige manier ingevuld en gebruikt.

Gezien de taakstelling van de projecten en de doelgroepen waarvoor gebouwd wordt, ontstaan er regelmatig uitdagingen binnen de projecten. Vanuit Triode is de taak om de projecten bij deze uitdagingen te begeleiden en daarmee de risico’s te verkleinen. Ook wordt regelmatig gezocht naar optimalisaties binnen de projecten vanwege de hoge urgentie. Triode levert hierbij advies op maat en zorgt ervoor dat de projecten zo efficiënt mogelijk kunnen verlopen.

Lees minder

Netwerkstrategie mobiliteit | Gemeente Den Haag

Den Haag groeit stevig door en de druk op de mobiliteitsnetwerken neemt daardoor verder toe. Het huidige verkeersnetwerk kan verdere groei eigenlijk niet aan, zeker het autonetwerk zit aan de maximum capaciteit.

Sylvester van der Horst

Neem contact op met Sylvester

Den Haag groeit stevig door en de druk op de mobiliteitsnetwerken neemt daardoor verder toe. Het huidige verkeersnetwerk kan verdere groei eigenlijk niet aan, zeker het autonetwerk zit aan de maximum capaciteit.

Lees meer

Den Haag groeit stevig door en de druk op de mobiliteitsnetwerken neemt daardoor verder toe. Het huidige verkeersnetwerk kan verdere groei eigenlijk niet aan, zeker het autonetwerk zit aan de maximum capaciteit. In de nota Strategie Mobiliteitstransitie heeft Den Haag in 2021 daarom een visie op de toekomstige mobiliteit verwoord met de overkoepelende termen: Veilig, Efficiënt, Op maat, Schoon, Betaalbaar en Verbonden.

De vervolgopgave is nu om dit beleid door te vertalen naar een netwerkstrategie die tot 2040 een raamwerk vormt waarmee duidelijke keuzes gemaakt kunnen worden bij de toekomstige verkeersinrichting  van de stad. Deze netwerkstrategie zal een kader gaan bieden om potentiële knelpunten tussen modaliteiten af te wegen en biedt handvaten voor locatieontwikkelingen en projecten op straat.

Triode is gevraagd om de projectbeheersing te verzorgen rond de totstandkoming van deze strategie. Onze inzet omvat zowel planningsadvies, risicomanagement als de rol van sparringpartner voor de projectmanager.

Netwerkstrategie mobiliteit | Gemeente Den Haag

Lees minder