Menu

Benieuwd met welke projecten wij ons dagelijks bezighouden?

Programma Wervengebied | Gemeente Utrecht

Utrechtse werven en kelders zijn hét Utrechts erfgoed. Zij dragen grote aantallen toeristen, zwaarbeladen vrachtwagens, bewoners én de vele bedrijvigheid. Deze complexe omgeving was toe aan onderhoud en herstel.

Oscar Hulleman

Neem contact op met Oscar

Utrechtse werven en kelders zijn hét Utrechts erfgoed. Zij dragen grote aantallen toeristen, zwaarbeladen vrachtwagens, bewoners én de vele bedrijvigheid. Deze complexe omgeving was toe aan onderhoud en herstel.

Lees meer

Utrechtse werven en kelders zijn hét Utrechts erfgoed. Zij dragen grote aantallen toeristen, zwaarbeladen vrachtwagens, bewoners én de vele bedrijvigheid. Deze complexe omgeving was toe aan onderhoud en herstel. Om dit te realiseren is medio 2021 het programmaplan Werk aan de werf vastgesteld. Het programma heeft als uitgangspunt een gezamenlijke, samenhangende en integrale aanpak van gevel tot gevel, waaronder de bruggen, wegen, ondergrondse infrastructuur, waterbeheer, wal- en kluismuren, watergevels, straat-, kluis- en werfkelders en bomen. Met andere woorden: het hele gebied wordt vanuit zijn totaliteit benaderd.

Triode ondersteunt het programmateam bij het risicomanagement. De risicomanager brengt voor de verschillende programmaonderdelen de belangrijkste knelpunten in beeld om te komen tot concrete beheersmaatregelen en effectief risicomanagement. Zo ontstaat er grip op de scope, planning, omgeving en financiën en dat vormt een goede basis voor strategische vervolgkeuzes.

”Oscar helpt ons bij bekende risico’s focus te houden op activiteiten die bijdragen aan de beheersing daarvan en hij houdt ons scherp op het zien van nieuwe risico’s”

Programma Wervengebied | Gemeente Utrecht

Lees minder

Herontwikkeling Pioniers Bols terrein | Gemeente Haarlemmermeer

Het project Pionier Bols omvat een bedrijventerrein dat her-ontwikkeld wordt tot woningbouw.

Margreet van Tuijl

Neem contact op met Margreet

Het project Pionier Bols omvat een bedrijventerrein dat her-ontwikkeld wordt tot woningbouw. Naast zijn er diverse ontwikkelaars in het gebied die eigendom hebben verkregen en zijn er een aantal bedrijven blijvend gevestigd.

Lees meer

Het project Pionier Bols omvat een bedrijventerrein dat her-ontwikkeld wordt tot woningbouw. Naast zijn er diverse ontwikkelaars in het gebied die eigendom hebben verkregen en zijn er een aantal bedrijven blijvend gevestigd.

Triode is ingeschakeld om de gemeente te ondersteunen. De gemeente wil inzicht in mijlpalen, afstemming van onder andere het proces van vergunningen op de totale planvorming van de ontwikkelaars, verwachtingen van ontwikkelaars managen en met de betrokken partijen communiceren. Kortom: Triode maakt het project inzichtelijk en beheersbaar, iets waar Triode bij uitstek in is gespecialiseerd.

Lees minder

Noodplan lerarentekort | Gemeente Amsterdam

De Amsterdamse schoolbesturen en de gemeente Amsterdam werken samen aan het noodplan lerarentekort.

Guido du Bois

Neem contact op met Guido

De Amsterdamse schoolbesturen en de gemeente Amsterdam werken samen aan het noodplan lerarentekort. Het doel van het noodplan is om in 2023 het gemiddelde tekort aan bevoegde leraren in het basisonderwijs in Amsterdam kleiner is dan 5% en ongelijkheid afneemt.

Lees meer

De Amsterdamse schoolbesturen en de gemeente Amsterdam werken samen aan het noodplan lerarentekort. Het doel van het noodplan is om in 2023 het gemiddelde tekort aan bevoegde leraren in het basisonderwijs in Amsterdam kleiner is dan 5% en ongelijkheid afneemt.

Triode ondersteunt de gemeente en de gezamenlijke projectorganisaties bij de planning en structuren van dit omvangrijke en ambitieuze plan. Het project is van start gegaan met het in kaart brengen en adviseren over de organisatiestructuur en de implementatie van projectmatig werken. Door het organiseren van een planningssessie is er meer orde aangebracht in de veelheid aan maatregelen. Vervolgens is het project verder in kaart gebracht met planningen op verschillende niveaus en is er een dashboard ontwikkeld om de resultaten van de verschillende maatregelen te monitoren.

Lees minder

Beheer en onderhoud tunnels Zuid-Nederland | Rijkswaterstaat

Zuid-Nederland beschikt over meerdere tunnels die beheerd en onderhouden moeten.

Bastijn Kocks

Neem contact op met Bastijn

Zuid-Nederland beschikt over meerdere tunnels die beheerd en onderhouden moeten worden zoals: Koning Willem Alexander tunnel, Roer- en Swalmentunnel, Vlaketunnel, Salland-Twentetunnel.

Lees meer

Zuid-Nederland beschikt over meerdere tunnels die beheerd en onderhouden moeten worden zoals: Koning Willem Alexander tunnel, Roer- en Swalmentunnel, Vlaketunnel, Salland-Twentetunnel.

Triode biedt zijn meerwaarde bij het bundelen van specialistische kennis en zorgt dat alle neuzen dezelfde kant op staan. Onze adviseurs leveren integraal advies over de planning én begeleiden het risicomanagement ten behoeve van de systeemgerichte contractbeheersing. Door middel van het organiseren van integrale sessies en individuele challenges worden teamleden geprikkeld om risico gestuurd te werken.

Bronvermelding foto: Rijkswaterstaat (Arno Tempelaars)

Lees minder

Duurzame oevers | Provincie Noord-Holland

Duurzaam, natuurvriendelijk en met 80% minder milieukosten, zo pakt de provincie Noord-Holland toekomstige oeverprojecten aan.

Oscar Hulleman & Rick Oostendorp

Neem contact op met Oscar of Rick

Duurzaam, natuurvriendelijk en met 80% minder milieukosten, zo pakt de provincie Noord-Holland toekomstige oeverprojecten aan. De provincie startte september 2020 een samenwerking met Beens Groep – Hakkers om ruimte te creëren voor onderzoek en experiment.

Lees meer

Duurzaam, natuurvriendelijk en met 80% minder milieukosten, zo pakt de provincie Noord-Holland toekomstige oeverprojecten aan. De provincie startte september 2020 een samenwerking met Beens Groep – Hakkers om ruimte te creëren voor onderzoek en experiment.

Triode levert meerdere adviseurs aan de provincie Noord-Holland. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor het plannings- en risicomanagement van diverse projecten in de sectoren Infra en Bodem en Groen. De infrastructurele projecten richten zich op nieuwbouw, reconstructie, variabel onderhoud en dagelijks beheer van wegen en kunstwerken (bruggen, viaducten etc.). De sector Bodem en Groen houdt zich bezig met het beheren van vaarwegen en oevers, realiseren van groenprojecten en is verantwoordelijk voor duurzaam bodembeheer, waaronder bodemsaneringen.

Zo is Oscar Hulleman verantwoordelijk voor de planning én het risicomanagement in het provinciale projectteam. Dit betekent het opstellen en bewaken van projectplanningen, het ophalen en monitoren van risico’s en alle werkzaamheden die hiermee gepaard gaan in het proces ten aanzien van Systeemgerichte Contractbeheersing. Informatie wordt opgehaald d.m.v. 1 op 1 gesprekken en groepssessies, zowel binnen het provinciale projectteam als met partners en stakeholders. Het combineren van de rollen van planner en risicomanager zorgt voor een hoge efficiëntie en effectiviteit. Hierdoor is er meer ruimte voor de core business: het duurzaam vervangen van oevers.

“Oscar zorgt met zijn proactiviteit, visualisaties, strak georganiseerde risicosessies en korte lijnen met teamleden en stakeholders dat het hele team een actueel beeld heeft op het vlak van plannings- en risicomanagement.”

Duurzame oevers | Provincie Noord-Holland

Lees minder

Herontwikkeling van de oude Meneba meelfabriek | Coöperatie de Vlyt UA

De herontwikkeling van de oude meelfabriek in Wormerveer is een ambitieus project met als doel een dynamische en inspirerende wijk te creëren.

Carina Diehl & Oscar Hulleman

Neem contact op met Carina of Oscar

De herontwikkeling van de oude meelfabriek in Wormerveer is een ambitieus project met als doel een dynamische en inspirerende wijk te creëren. Het gebied is opgedeeld in ruim 20 kavels die elk hun eigen uitdaging hebben, bijvoorbeeld: vleermuizen, asbest en monumentale gebouwen.

Lees meer

De herontwikkeling van de oude meelfabriek in Wormerveer is een ambitieus project met als doel een dynamische en inspirerende wijk te creëren. Het gebied is opgedeeld in ruim 20 kavels die elk hun eigen uitdaging hebben, bijvoorbeeld: vleermuizen, asbest en monumentale gebouwen.

Vanwege de grote complexiteit is vanuit de ontwikkelaar (Coöperatie de Vlyt UA) besloten om de hulp van Triode in te roepen. Wij hebben geholpen met het aanbrengen van een project-brede structuur en overzicht, waardoor er duidelijkheid kwam in de knelpunten op korte termijn en de ontwikkeling van de verschillende kavels in de komende jaren.

Bronvermelding foto: Mecanoo

Lees minder

Centrumgebied Amsterdam Noord | Gemeente Amsterdam

Er wordt hard ontwikkeld en gebouwd aan het Centrumgebied Amsterdam Noord.

Matthieu van der Stelt

Neem contact op met Matthieu

Er wordt hard ontwikkeld en gebouwd aan het Centrumgebied Amsterdam Noord. Dit gebied wordt de komende jaren getransformeerd naar een nieuw stedelijk centrum met circa 6.000 woningen en voorzieningen voor Amsterdam.

Lees meer

Er wordt hard ontwikkeld en gebouwd aan het Centrumgebied Amsterdam Noord. Dit gebied wordt de komende jaren getransformeerd naar een nieuw stedelijk centrum met circa 6.000 woningen en voorzieningen voor Amsterdam.

Dit grootse project is opgedeeld in verschillende deelgebieden. Triode werkt mee aan de planning- en structureringsopgave voor de ontwikkeling van Centrumgebied Amsterdam Noord. Door de grote druk op de Amsterdamse woningmarkt liggen binnen dit project vele uitdagingen voor Triode.

Bronvermelding foto: Gemeente Amsterdam

Lees minder

Lammenschansdriehoek Leiden | Projectbureau Gemeente Leiden

Eén van de grootste projecten binnen de gemeente Leiden is de gebiedsontwikkeling van Lammenschansdriehoek.

Isabel Agterberg

Neem contact op met Isabel

Eén van de grootste projecten binnen de gemeente Leiden is de gebiedsontwikkeling van Lammenschansdriehoek. Steeds meer ontwikkelaar zien de mogelijkheden in het creëren van een nieuwe stadswijk die voorheen diende als kantorenlocatie.

Lees meer

Eén van de grootste projecten binnen de gemeente Leiden is de gebiedsontwikkeling van Lammenschansdriehoek. Steeds meer ontwikkelaar zien de mogelijkheden in het creëren van een nieuwe stadswijk die voorheen diende als kantorenlocatie.

De uitdaging binnen dit project zijn de vele ontwikkelingen in verschillende fases die tegelijkertijd plaatsvinden. Waar het ene perceel nog niet zichtbaar is, wordt achter de schermen al gewerkt aan een bestemmingsplanwijziging. Een groot project waar nog tot zeker 2026 veel staat te gebeuren.

Lees minder

Team Uitstootvrije Mobiliteit | Gemeente Amsterdam

Amsterdam werkt al een lange tijd aan een aanpak om de luchtkwaliteit van de stad te verbeteren.

Rick Oostendorp

Neem contact op met Rick

Amsterdam werkt al een lange tijd aan een aanpak om de luchtkwaliteit van de stad te verbeteren. Want een schone, gezonde lucht willen we allemaal. De aanpak kent vier stappen: faciliteren, stimuleren, reguleren en communiceren.

Lees meer

Amsterdam werkt al een lange tijd aan een aanpak om de luchtkwaliteit van de stad te verbeteren. Want een schone, gezonde lucht willen we allemaal. De aanpak kent vier stappen: faciliteren, stimuleren, reguleren en communiceren.

Triode heeft in de periode van 2019 tot het voorjaar 2021 een bijdrage geleverd in het structureren en plannen van deze omvangrijke en veelzijdige opgave. Dit project kent tal van inspanningen zoals: verzorgen van publieke laadinfrastructuur voor elektrische auto’s, het instellen van milieuzones, gericht inzetten van privileges, aanvragen van subsidies en het draaien van een campagne om de transitie naar uitstootvrije mobiliteit te bevorderen.

“Rick heeft door het stellen van de juiste vragen en het gebruik van visualisaties structuur gebracht in ons programma waardoor er een duidelijke organisatie is ontstaan om efficiënt aan de opgave te werken.”

Team Uitstootvrije Mobiliteit | Gemeente Amsterdam

Lees minder

Verbreding A27 Houten - Hooipolder | Rijkswaterstaat GPO

A27 Houten – Hooipolder is één van de grootste infrastructuurprojecten in Nederland.

Bastijn Kocks & Aimee van Ham

Neem contact op met Bastijn of Aimee

A27 Houten – Hooipolder is één van de grootste infrastructuurprojecten in Nederland. Er wordt gewerkt aan onder andere de bouw van nieuwe bruggen over de Maas, de Merwede en de Lek. Daarnaast wordt de verbreding over de gehele lengte van het tracé opgepakt.

Lees meer

A27 Houten – Hooipolder is één van de grootste infrastructuurprojecten in Nederland. Er wordt gewerkt aan onder andere de bouw van nieuwe bruggen over de Maas, de Merwede en de Lek. Daarnaast wordt de verbreding over de gehele lengte van het tracé opgepakt.

Triode levert een bijdrage door complexe processen te visualiseren, het leveren van heldere sturingsinformatie en door planning- en risicomanagement integraal op te pakken. De kracht van onze aanpak is dat we voorbij bestaande kaders kijken en nieuwe producten ontwikkelen die het project verder helpen. De werkzaamheden zijn opgedeeld in een tweetal contracten die beide volgens een innovatieve ‘tweefasen-aanpak’ op de markt gezet worden.

Lees minder

Woningbouw en voorzieningen Bijlmer | Gemeente Amsterdam

De vernieuwingen van de Amsterdamse buurt de Bijlmer zijn in volle gang.

Matthieu van der Stelt

Neem contact op met Matthieu

De vernieuwingen van de Amsterdamse buurt de Bijlmer zijn in volle gang. Gezien de grote druk op de Amsterdamse woningmarkt wordt binnen deze operatie gewerkt aan de uitbreiding van diverse bouwplannen.

Lees meer

De vernieuwingen van de Amsterdamse buurt de Bijlmer zijn in volle gang. Gezien de grote druk op de Amsterdamse woningmarkt wordt binnen deze operatie gewerkt aan de uitbreiding van diverse bouwplannen.

Triode adviseert met behulp van diverse planningsproducten over een scala aan grote- en kleinere stadsvernieuwing- en woningbouwprojecten. Gezien de grote druk op de Amsterdamse woningmarkt ligt de uitdaging voor Triode bij het zoeken naar versnellingsmogelijkheden.

Bronvermelding foto: ANP

Lees minder

Stationsomgeving Hoek van Holland Haven en voorzieningen | Gemeente Rotterdam

Triode is al sinds 2016 betrokken bij het project Metro aan Zee.

Amanda Timp

Neem contact op met Amanda

Vanuit het projectmanagement bureau van de Gemeente Rotterdam is Triode al sinds 2016 betrokken bij het project Metro aan Zee. Dit is een project voor de spoorverlenging van de Hoekse Lijn.

Lees meer

Vanuit het projectmanagement bureau van de Gemeente Rotterdam is Triode al sinds 2016 betrokken bij het project Metro aan Zee. Dit is een project voor de spoorverlenging van de Hoekse Lijn.

Triode is er voor het inplannen van alle benodigde RO-procedures en alle werkzaamheden die er rondom het spoort moeten gebeuren. Stationsomgeving Hoek van Holland Haven is meer dan een metrohalte geworden. Het is nu een voorplein van de ferrydienst voor personenvervoer van de StenaLine en voor het streekvervoer zijn hier haltes en aanmeerplaatsen gecreëerd.

“Amanda heeft vanaf de ontwerp tot en met de uitvoeringsfase het project ondersteund met het opzetten en bewaken van de planning en de risico-analyse. Dit faciliteerde in belangrijke mate een goede interne afstemming, afstemming met de stakeholders en vele projecten in de direct omgeving. Bedankt voor je inzet Amanda.”

Stationsomgeving Hoek van Holland Haven en voorzieningen | Gemeente Rotterdam

Lees minder

Renovatie Koopvaardersschutsluis | Provincie Noord-Holland

De Koopvaardersschutsluis (KVSS) in Den Helder moet worden gerenoveerd omdat de stalen damwanden worden aangetast door bacteriën.

Rick Oostendorp

Neem contact op met Rick

De Koopvaardersschutsluis (KVSS) in Den Helder moet worden gerenoveerd omdat de stalen damwanden worden aangetast door bacteriën. Hierdoor wordt de sluis voor circa 9 maanden afgesloten voor scheepsvaartverkeer en omvaarroutes moeten worden ingezet.

Lees meer

De Koopvaardersschutsluis (KVSS) in Den Helder moet worden gerenoveerd omdat de stalen damwanden worden aangetast door bacteriën. Hierdoor wordt de sluis voor circa 9 maanden afgesloten voor scheepsvaartverkeer en omvaarroutes moeten worden ingezet.

Binnen dit project is Triode verantwoordelijk voor het risico- en planningsmanagement. Door het voeren van challenge-gesprekken en het begeleiden van risicosessies worden top-risico’s onder de aandacht gebracht, risicobewustzijn gecreëerd en beheersmaatregelen opgesteld. Door de risico’s te koppelen aan de planning worden strategische keuzes inzichtelijk gemaakt. Hierdoor wordt het projectteam voorzien van de meest actuele en realistische sturingsinformatie. Na renovatie kan de KVSS weer voor de komende 70 jaar mee.

Lees minder

Snorfiets naar de rijbaan | Gemeente Amsterdam

Per 8 april 2019 verplaatsten snorfietsers binnen de ring A10 Amsterdam naar de rijbaan, met daarbij een helmplicht.

Sylvester van der Horst

Neem contact op met Sylvester

Per 8 april 2019 verplaatsten snorfietsers binnen de ring A10 Amsterdam naar de rijbaan, met daarbij een helmplicht. Uitdagend aan dit project was pionieren: dit project was nog nooit eerder uitgevoerd.

Lees meer

Per 8 april 2019 verplaatsten snorfietsers binnen de ring A10 Amsterdam naar de rijbaan, met daarbij een helmplicht. Uitdagend aan dit project was pionieren: dit project was nog nooit eerder uitgevoerd.

Triode is sinds eind 2016 tot de uitvoering nauw betrokken geweest bij de aanpak en aansturing van dit project. Door te werken met diverse planningsproducten en -adviezen is de samenhang tussen de projectonderdelen bewaakt en grip gehouden op de voortgang.

Lees minder

Gebiedsontwikkeling City en Stationsomgeving Nieuwegein | Gemeente Nieuwegein & Provincie Utrecht

Gemeente Nieuwegein werkt aan een duurzame en aantrekkelijke binnenstad.

Pieter Martini

Neem contact op met Pieter

Gemeente Nieuwegein werkt aan een duurzame en aantrekkelijke binnenstad met zo’n 2000 nieuwe woningen en meer ruimte voor groen. Een belangrijk onderdeel is het creëren van een modern OV-knooppunt.

Lees meer

Gemeente Nieuwegein werkt aan een duurzame en aantrekkelijke binnenstad met zo’n 2000 nieuwe woningen en meer ruimte voor groen. Een belangrijk onderdeel is het creëren van een modern OV-knooppunt.

Gemeente Nieuwegein en Provincie Utrecht verleggen daarvoor in samenwerking de trambaan en zijn perrons, en bouwen een geheel nieuw busstation. Met zoveel ontwikkelingen binnen één compact gebied is het een uitdaging om de plannen te realiseren zonder elkaar in de weg te zitten, de bereikbaarheid en veiligheid te garanderen. Triode draagt hieraan bij door een integrale planning en faseringskaarten bij te houden.

Lees minder

Overhoeks | Gemeente Amsterdam

Op het voormalige Shell-terrein aan de noordoever van het IJ realiseert de gemeente Amsterdam de stedelijke wijk Overhoeks.

Guido du Bois / Rick Oostendorp

Neem contact op met  Guido / Rick

Op het voormalige Shell-terrein aan de noordoever van het IJ realiseert de gemeente Amsterdam de stedelijke wijk Overhoeks, met woning, werken en vele voorzieningen. Deze nieuwe wijk maakt onderdeel uit van het centrum van de stad.

Lees meer

Op het voormalige Shell-terrein aan de noordoever van het IJ realiseert de gemeente Amsterdam de stedelijke wijk Overhoeks, met woning, werken en vele voorzieningen. Deze nieuwe wijk maakt onderdeel uit van het centrum van de stad.

Triode ondersteunt de gemeente met het beheersbaar houden van de hoeveelheid aan bouwactiviteiten in het gebied. Dit doen wij door het bijhouden van de hoofdlijnenplanning en daaraan gekoppeld zijn faseringskaarten ontwikkeld waardoor ook inzichtelijk wordt wat de planning ruimtelijk betekent. Op basis van deze kaarten maken wij vervolgens een bereikbaarheidsstudie waardoor de gevolgen van de bouwactiviteiten op de bereikbaarheid van het gebied duidelijk worden.

Lees minder

Optimalisatie OAIS | Gemeente Amsterdam

In 2016 heeft B&W het Uitvoeringsplan Afval vastgesteld met daarin het doel voor 2020 65% van het afval in de stad te scheiden.

Guido du Bois

Neem contact op met Guido

In 2016 heeft B&W het Uitvoeringsplan Afval vastgesteld met daarin het doel voor 2020 65% van het afval in de stad te scheiden. Op basis van dit plan zijn ondergrondse afvalinzamelingsystemen voorgesteld en worden deze in de gehele stad geplaatst of vervangen.

Lees meer

In 2016 heeft B&W het Uitvoeringsplan Afval vastgesteld met daarin het doel voor 2020 65% van het afval in de stad te scheiden. Op basis van dit plan zijn ondergrondse afvalinzamelingsystemen voorgesteld en worden deze in de gehele stad geplaatst of vervangen.

Om grip te houden op deze omvangrijke operatie ondersteunt Triode de projectorganisatie door het ontwikkelen en bijwerken van de kwartaalrapportage. In deze rapportage wordt de voortgang bijgehouden van planning, financiën, risico’s, aantal geplaatste containers en personele capaciteitsbehoefte. Hiertoe worden naast de reguliere planningsgesprekken regelmatig planning- en risicosessies georganiseerd om een helder gezamenlijk beeld van de voortgang en eventueel benodigde interventies te houden.

Lees minder

Oranje Loper | Gemeente Amsterdam

In hartje Amsterdam wordt gewerkt aan programma Oranje Loper, waarbij er meer ruimte wordt gecreëerd voor voetgangers, fietsers, de tram en groen.

Barend Boerma

Neem contact op met Barend

In hartje Amsterdam, van Koninklijk Paleis Amsterdam tot Mercatorplein, wordt gewerkt aan programma Oranje Loper, waarbij er meer ruimte wordt gecreëerd voor voetgangers, fietsers, de tram en groen.

Lees meer

In hartje Amsterdam, van Koninklijk Paleis Amsterdam tot Mercatorplein, wordt gewerkt aan programma Oranje Loper, waarbij er meer ruimte wordt gecreëerd voor voetgangers, fietsers, de tram en groen.

Triode levert integraal planningsadvies op deelproject- en programmaniveau, gefocust op het opstellen én bewaken van de planning, uitwerken van scenario’s en zicht te houden op de integraliteit. De uitdaging ligt bij de complexe binnenstedelijke opgave van Amsterdam centrum, die Triode zeker niet uit de weg gaat.

Lees minder
Zuidas

Gebiedsontwikkeling Zuidas | Gemeente Amsterdam

Wie aan Zuidas denkt, denkt vaak aan de grote (inter)nationale bedrijven die er gehuisvest zijn.

Oscar Hulleman

Neem contact op met Oscar

Wie aan Zuidas denkt, denkt vaak aan de grote (inter)nationale bedrijven die er gehuisvest zijn. We blijven inzetten op een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven maar we doen meer dan dat. De komende jaren ontwikkelen we de Zuidas tot een gemengde stadswijk.

Lees meer

Wie aan Zuidas denkt, denkt vaak aan de grote (inter)nationale bedrijven die er gehuisvest zijn. We blijven inzetten op een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven maar we doen meer dan dat. De komende jaren ontwikkelen we de Zuidas tot een gemengde stadswijk. In het projectgebied Ravel realiseren we bijvoorbeeld 1350 woningen, waarvan 40% uit sociale huur bestaat, 40% uit middeldure huur en 20% koopwoningen. Daarnaast maken we ruimte voor kantoren, commerciële en maatschappelijke voorzieningen, een school, een voetbalclub en horecagelegenheden. Hiermee wordt Ravel een autoluwe, groene omgeving waar verblijven, ontmoeten, bewegen en spelen centraal staan. Voor meer informatie over de hele gebiedsontwikkeling raadpleeg ook de website van de Zuidas.

Triode ondersteunt het gemeentelijk projectteam op het gebied van planning en risicomanagement. Dit doen wij onder meer middels het organiseren van teamsessies, het maken van overzichtskaarten en het borgen van afspraken en voortgang in uitgangspuntennotities.

Bronvermelding foto: Fotografie Marjolein Loppies – Markus BV.

Lees minder

30km/u in de stad | Gemeente Amsterdam

Amsterdam wil in grote delen van de stad de maximumsnelheid terugbrengen naar 30km/u. Op zogenaamde erftoegangswegen, veelal gelegen in woonbuurten, is deze snelheid al de norm.

Sylvester Horst

Neem contact op met Sylvester

Amsterdam wil in grote delen van de stad de maximumsnelheid terugbrengen naar 30km/u. Op zogenaamde erftoegangswegen, veelal gelegen in woonbuurten, is deze snelheid al de norm.

Lees meer

Amsterdam wil in grote delen van de stad de maximumsnelheid terugbrengen naar 30km/u. Op zogenaamde erftoegangswegen, veelal gelegen in woonbuurten, is deze snelheid al de norm. De stap die nu gezet gaat worden betreft echter de doorgaande wegen. Dit zijn de zogenaamde gebiedsontsluitingswegen zoals de Kinkerstraat, De Lairessestraat en de Ceintuurbaan. De verwachting is dat er na de invoering een duidelijke afname van het aantal ernstige verkeersslachtoffers en een reductie van het verkeerslawaai zal zijn.

Het gaat om behoorlijk veel straten, wat dit project impactvol en tegelijkertijd complex maakt. Bijna iedereen die zich door Amsterdam beweegt, krijgt met dit project te maken. Denk bijvoorbeeld aan bussen, taxi’s en de nood- en hulpdiensten.

Sinds medio 2021 voorziet Triode dit project van zowel plannings- als risicomanagement

Lees minder

Actienetwerk 15% Gas Terug | Metropool regio Amsterdam

Het Actienetwerk 15% Gas Terug is een initiatief van diverse partijen binnen de Metropool Regio Amsterdam en is er op gericht om in korte tijd structureel zoveel mogelijk energie te besparen.

Sylvester Horst

Neem contact op met Sylvester

Het Actienetwerk 15% Gas Terug is een initiatief van diverse partijen binnen de Metropool Regio Amsterdam en is er op gericht om in korte tijd structureel zoveel mogelijk energie te besparen.

Lees meer

Het Actienetwerk 15% Gas Terug is een initiatief van diverse partijen binnen de Metropool Regio Amsterdam en is er op gericht om in korte tijd structureel zoveel mogelijk energie te besparen. De redenen kent anno 2022 iedereen: onafhankelijkheid van Russisch gas, de torenhoge energiekosten en vermindering van uitstoot.

Het netwerk kent 3 inhoudelijke en 5 ondersteunende pijlers en binnen die 8 thema’s lopen heel veel goede initiatieven om het energieverbruik te verminderen. Triode is gevraagd het overzicht en de planning te bewaken en mee te denken over de structuur en aanpak van deze urgente opgave.

Lees minder

Sluisbuurt | Gemeente Amsterdam

Inmiddels is gestart met bouwen in het zuidelijke deel van de Sluisbuurt op Zeeburgereiland. Er zijn in de Sluisbuurt in totaal 5500 woningen gepland op circa vijftig kavels.

Margreet van Tuijl

Neem contact op met Margreet

Inmiddels is gestart met bouwen in het zuidelijke deel van de Sluisbuurt op Zeeburgereiland. Er zijn in de Sluisbuurt in totaal 5500 woningen gepland op circa vijftig kavels.

Lees meer

Inmiddels is gestart met bouwen in het zuidelijke deel van de Sluisbuurt op Zeeburgereiland. Er zijn in de Sluisbuurt in totaal 5500 woningen gepland op circa vijftig kavels. Triode ondersteunt het Projectmanagementbureau (PMB) Amsterdam met het maken van diverse planningen voor deze grote gebiedsontwikkeling. Om een hoge dichtheid te realiseren, komt er veel hoogbouw en dat brengt een aantal planning-technische uitdagingen met zich mee. Bijvoorbeeld de beschikbaarheid van voldoende werkterrein voor de aannemers die bouwen. Triode is momenteel betrokken bij de voorbereiding van de volgende fase. Deze start met het in kaart brengen van het ontwikkelproces van het noordelijke deel van de wijk. Een van de doelen is dat de bouwstroom in de komende jaren naadloos van de zuidelijke kavels in de noordelijke kavels kan doorlopen.

Lees minder

Stadscentrum Osdorpplein |

Osdorpplein is het centrum van stadsdeel Nieuw-West. De komende jaren werkt de gemeente Amsterdam aan het versterken van het Osdorpplein tot een van de drie subcentra van de stad.

Oscar Hulleman

Neem contact op met Oscar

Osdorpplein is het centrum van stadsdeel Nieuw-West. De komende jaren werkt de gemeente Amsterdam aan het versterken van het Osdorpplein tot een van de drie subcentra van de stad.

Lees meer

Osdorpplein is het centrum van stadsdeel Nieuw-West. De komende jaren werkt de gemeente Amsterdam aan het versterken van het Osdorpplein tot een van de drie subcentra van de stad. Zo worden er meer betaalbare woningen en maatschappelijke voorzieningen gerealiseerd op het Osdorpplein. En wordt de openbare ruimte aangepakt en komt er een plek in de Sloterplas voor de Nieuwe Meervaart.
Op deze manier wordt het Osdorpplein het stadscentrum van Nieuw-West.

Triode draagt haar steentje bij aan de ontwikkeling van Osdorpplein door het gemeentelijke projectteam te ondersteunen op het gebied van planning en risicomanagement. Dit doen wij door het organiseren van teamsessies, het bijhouden van de integrale planning en het signaleren van projectrisico’s.

Lees minder

Zuidelijke Bagage Ontwikkeling | Schiphol Projects

Schiphol start met de voorbereiding voor de bouw van een nieuwe bagagekelder, om elders vervanging en renovatie van het bestaande bagagesysteem mogelijk te maken.

 

Bastijn Kocks

Neem contact op met Bastijn

Schiphol start met de voorbereiding voor de bouw van een nieuwe bagagekelder, om elders vervanging en renovatie van het bestaande bagagesysteem mogelijk te maken.

Lees meer

Schiphol start met de voorbereiding voor de bouw van een nieuwe bagagekelder, om elders vervanging en renovatie van het bestaande bagagesysteem mogelijk te maken. Door middel van innovatieve oplossingen beoogt Schiphol de werkomstandigheden in de nieuwe bagagekelder radicaal te verbeteren, de ambitie daarbij is dat medewerkers in de nieuwe bagagekelder geen koffer meer aan hoeven te raken.

Het hoge ambitieniveau van het project en de urgentie om zo snel mogelijk te verbeteren, in combinatie met een zeer complexe omgeving, maakt dat strategisch adviseren ten aanzien van planning, scenario’s en mogelijke risico’s een must is binnen een dergelijk project. Met de bijdrage die Triode levert wordt een stap extra gezet in de projectbeheersing, waarmee het project een voorbeeld wil zijn voor andere grote projecten op de luchthaven.

Lees minder