Menu

Een veerkrachtige omgeving

Effectiviteitdenken, nieuwe participatievormen, veranderende werkwijzen en de aanzwellende rol van digitale netwerken maken maatschappelijke vraagstukken steeds complexer. Voor het ruimtelijk en het sociaal domein geldt dit in extreme mate. Er ontwikkelen zich doorlopend nieuwe perspectieven op de aard en urgentie van problemen in de leefomgeving en de integrale oplossingen die daarbij horen.

Ruggengraat van beheersbaarheid

Triode wil partner zijn van haar opdrachtgevers, door haar ruggengraat te vormen waar het beheersbaarheid betreft. De publieke zaak verdient een partner die letterlijk de rust en ruimte creëert om grip te krijgen op projecten en organisatieprocessen.

De complexiteit van gebiedsontwikkeling kan het beste worden aangegeven met een goed georganiseerde achterhoede die het overzicht bewaakt. Kortom: wij bieden de ruggengraat bij projectbeheersing.

Triode Trainingen: Het opleiden van professionals.

Planmatig sterk en héél menselijk.

Wij werken alleen met eigen Trioders bij opdrachtgevers.

We matchen Trioders met opdrachtgevers op persoonsprofiel.

De ruimtelijke puzzel

Triode ziet de ruimtelijke opgave als het gezamenlijke doel, haar opdrachtgever als de regisseur, en zichzelf als de verbinder in het veld.

Onze mensen zijn gewend om activiteiten te verbinden. Maar dat niet alleen. Ook weten we partijen bijeen te brengen, een gezamenlijk einddoel vast te stellen en de weg daarnaartoe te bepalen. Wij verbinden daarnaast de technische elementen en de softwareprogramma’s aan communicatie en helder advies. Wij benaderen alle opdrachtgevers in dat spel met een positieve klank. Dat zit in de producten en het advies maar ook zeker in ons team. Dus wij vormen een positieve schakel waarin wij naast kundigheid ook plezier brengen.

“Als optimistische achterhoede brengen wij naast kundigheid ook plezier. Wij zijn namelijk naast planmatig sterk, ook héél menselijk”

De Trioders

Natalia Bouman

Adviseur

Heidi Scholsberg

Administratief medewerker

Pascal Carlier

Adviseur