Menu

Waarom ons opdrachtenpakket diverser wordt

Allereerst veranderen de maatschappelijke opgaven waar onze opdrachtgevers, vaak gemeenten of andere overheden, mee te maken hebben. Woningnood en bereikbaarheid blijven belangrijke en nobele thema’s, en daarmee bouwopgaven en infraprojecten.Tegelijkertijd merken we dat de behoefte naar structurering van opgaven in het sociale domein en in de energietransitie steeds groter is geworden. Enerzijds omdat door decentralisatie verantwoording (en daarmee planning en structurering) een grotere rol is gaan spelen en anderzijds omdat verduurzaming over de hele linie een volwaardig thema is geworden.

Ten tweede speelt de krappe arbeidsmarkt een rol. Door de grote vraag, laten wij onze adviseurs waar mogelijk de keuze aan welke opdracht zij willen werken. De keuze voor een betekenisvol project kan dus ook vaker gemaakt worden. We merken dat adviseurs vooral voor afwisseling kiezen. Dus werken zij al aan bouwprojecten, wordt nu vaker dan voorheen het werkpakket aangevuld met een andersoortige opgave.

In de laatste post van dit drieluik staan we stil bij de derde reden van de steeds bredere vraag naar planningsadviseurs.

Wat zijn dat eigenlijk, betekenisvolle projecten?

In onze meest recente sollicitatieronde noemden alle sollicitanten dat vooral de vaak grote en complexe projecten waar we aan werken hen aansprak. De meesten van hen gaven daarnaast aan dat de betekenisvolle projecten hen motiveerde ons te schrijven. Maar wat is dat dan, een betekenisvol project? 

Het vak van de planningsadviseur is volwassen geworden

Misschien wel de belangrijkste reden van de bredere samenstelling van onze opdrachtenportefeuille is dat wij merken dat de bekendheid van het planningsvak an sich groter is geworden. Dit heeft voor een groot deel te maken met de creativiteit en ambitie van planningsadviseurs zelf.